START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Konferencja w Gdańsku "Kobieta a alkohol"

W dniu 28 marca 2015 roku w Gdańsku odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. "Kobieta a alkohol". Na konferencję przybyli licznie przedstawiciele różnych grup zawodowych - położne, pielęgniarki, lekarze, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, sędziowie i studenci różnych kierunków.

Uczestniczący w konferencji sędziowie rodzinni otrzymali ogromną i wielopłaszczyznową wiedzę w zakresie problemu uzależnienia od alkoholu, którą z pewnością wykorzystają w praktyce sądowej. Problem uzależnienia kobiet od alkoholu widoczny jest na salach rozpraw w wydziałach rodzinnych coraz częściej -szczególnie w sprawach opiekuńczych, o leczenie odwykowe czy w sprawach o rozwód.

Konferencję rozpoczęła Ewa Woydyłło-Osiatyńska - doktor psychologii, specjalistka terapii uzależnień, autorka książek psychologicznych. W prelekcji "Kobietom jest trudniej" Pani doktor wskazała, iż do alkoholizmu kobiet -inaczej niż do alkoholizmu mężczyzn - społeczeństwo odnosi się w kategoriach moralnego potępienia a nie choroby. Z tych powodów kobietom trudniej jest przyznać się do problemu alkoholowego i zwrócić o pomoc, trudniej przebiega terapia, która wymaga bezwzględnej szczerości oraz zrozumienia otoczenia. Ze względu na czynniki biologiczne i genetyczne kobiety uzależniają się niemal dwa razy szybciej niż mężczyźni.

U alkoholiczek częściej występują ciężkie zaburzenia psychiczne -pod postacią stanów depresyjnych i lękowych, nadużywanie środków psychotropowych i zwiększa się ryzyko zachorowania na raka piersi.

Socjolodzy zwracają uwagę na niepokojąco wczesną inicjację alkoholową, która obejmuje chłopców jak i dziewczynki przed 15 rokiem życia. Szczególnie narażone są kobiety wypełniające funkcje kierownicze. Jedną z przyczyn jest zapijanie stresu i nadmiernego przeciążenia odpowiedzialnością w pracy przez kobiety robiące karierę kosztem życia osobistego, rozwiedzione, wychowujące w pojedynkę dzieci oraz bezdzietne singielki. Podkreślono również problem niskiej świadomości młodych kobiet a także wielu ginekologów, na temat szkodliwego wpływu nawet niewielkiej ilości alkoholu na rozwój płodu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Badania w tym zakresie wykazują bezpośredni związek używania alkoholu z podwyższonym ryzykiem poronień, umieralnością noworodków oraz występowaniem wad wrodzonych będących skutkiem mikro-uszkodzeń układu nerwowego lub organów wewnętrznych. Alkoholowy Zespół Płodowy ( FAS) występuje jako trzecia co do częstości wada wrodzona płodu.

Marek Wiergowski - doktor nauk chemicznych, toksykolog z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w wykładzie "Alkohol w życiu kobiety -toksyczny związek" w niezwykle ciekawy sposób przedstawił naukowe dane w zakresie szkodliwości alkoholu na organizm i psychikę kobiety oraz płód. Grażyna Rymaszewska - lekarz psychiatra, zarządzająca Fundacją Trzeźwość, inicjatorka kampanii "Stop FAS" przedstawiła zagadnienie problemu alkoholowego kobiet -z punktu widzenia lekarza. Prelegentka omówiła style picie : picie o niskim ryzyku szkód, picie ryzykowne, picie szkodliwe, okazjonalne upijanie się oraz picie spowodowane uzależnieniem od alkoholu. Podkreśliła ogromną rolę pracowników służby zdrowia w identyfikowaniu problemów alkoholowych kobiet oraz zwróciła uwagę na problem przemocy wobec kobiet uzależnionych od alkoholu.

Danuta Krzemińska - psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień podzieliła się swoim doświadczeniem z zakresu terapii uzależnień. Omówiła jakie typy kobiet stają się alkoholiczkami, jak rozwija się uzależnienie i jak przebiega droga trzeźwienia -poprzez terapię, grupy wsparcia, grupy AA dla kobiet.

Marzena Zarzeczna-Baran - doktor nauk medycznych, specjalista zdrowia publicznego. Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, wskazała jakie narzędzia zdrowia publicznego powinny być stosowane w celu ograniczenia picia alkoholu oraz jakie narzędzia powinny stosować same kobiety, które stoją u progu uzależnienia.

Szczególne wrażenie na uczestnikach konferencji wywarły wystąpienia Miki Dunin -dziennikarki, pisarki, autorki autobiograficznej książki "Alkoholiczka" oraz Anny Pietrzak- piosenkarki, wokalistki zespołu Partita, prowadzącej działalność prospołeczną w dziedzinie profilaktyki i leczenia uzależnień - które w emocjonalny sposób opowiedziały o swojej walce z uzależnieniem.

Pełne wystąpienia prelegentów są dostępne na stronie kobieta-a-alkohol.pl/Copied-Program-konferencji.php

Organizatorzy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Fundację Imienia Stefana Batorego, Urząd Miejski w Gdańsku, Fundację Trzeźwość z Gdyni planują kontynuować temat i z pewnością na kolejnej Konferencji również nie zabraknie sędziów rodzinnych.

Ewa Ważny S.O. w Gdańsku
dodano: 2015-06-21
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet