START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 30.03.2015 - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce wyraża stanowczy sprzeciw odnośnie regulacji przewidzianej w § 229 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Projekt przewidujący udostępnianie numerów służbowych telefonów kontaktowych sędziów dyżurujących przez umieszczenie ich na stronie internetowej sądu uznać należy za niedopuszczalny.

Sędzia pełniąc funkcje orzecznicze, podejmuje często trudne decyzje i nie powinien kontaktować się w żaden sposób ze stronami. Ogólnodostępny i całodobowy numer telefonu stanie się infolinią w zakresie wszelkiego rodzaju porad prawnych, prób nawiązania kontaktu z sędzią a nawet gróźb. W przypadku podjęcia przez sędziego czynności niecierpiącej zwłoki umożliwi stronom kontakt z osobą wydającą decyzję, pozwoli na wyrażanie swoich opinii lub stanie się formą nocnego nękania sędziego. Godzi to w niezależność i bezstronność sędziego.

Pamiętać należy, iż sędziowie rodzinni wykonują bardzo trudną i obciążającą psychicznie pracę orzeczniczą. Oprócz wokand wykonują szereg obowiązków po godzinach urzędowania - pisząc w domu uzasadnienia i zapoznając się z aktami spraw. Obciążanie sędziów całonocnymi dyżurami uniemożliwi normalne funkcjonowanie sędziów i ich rodzin. Jest to sprzeczne zarówno z dyrektywami unijnymi, jak i art. 178 ust. 2 Konstytucji RP zgodnie z którym "Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków."

Sędziowie rodzinni z racji wagi spraw nie powinni orzekać w warunkach przemęczenia i sprzecznych z zasadami wynikającymi z kodeksu pracy .

W związku z powyższym powinna zostać utrzymana dotychczasowa praktyka, iż dostęp do służbowych numerów sędziów rodzinnych powinny mieć wyłącznie wybrane instytucje oraz Policja.

Dorota Hildebrand-Mrowiec
Prezes Zarządu Głównego SSR
dodano: 2015-05-21
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet