START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


III edycja konkursu dla sędziów rodzinnych - pismo do prezesów Sądów Okręgowych

Uprzejmie informuję, że Zarząd Główny Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce wzorem lat ubiegłych postanowił kontynuować Konkurs dla sędziów rodzinnych na najlepsze prace z zakresu prawa rodzinnego, problematyki rodzinnej oraz doświadczeń z praktyki zawodowej sędziów o tematyce "Praca sędziego rodzinnego - rzemiosło czy powołanie".

Celem Konkursu jest promowanie twórczej aktywności sędziów, którzy w swojej pracy zawodowej dostrzegają istotne dla rodziny i dziecka problemy prawne, systemowe, społeczne i obyczajowe. Szczególnie pożądane jest podejmowanie problemów wyłaniających się w pracy orzeczniczej, dzielenie się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, wątpliwościami i osiągnięciami zawodowymi.

Konkurs ma również na celu uhonorowanie tych osób ze środowiska sędziów rodzinnych, którzy wykazują szczególne zainteresowanie, aktywność i zaangażowanie w problemy rodziny i dziecka. Realizowane to będzie poprzez ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród i wyróżnień na XVII Kongresie Stowarzyszenia, który odbędzie się w dniach od 6 do 10 września 2015 r. w Zakopanem, umożliwienie publikacji prac na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz zawiadamianie Prezesów Sądów o osiągnięciach laureatów Konkursu, w celu ich uwzględnienia przy ocenach sędziów do awansu zawodowego.

Obowiązuje zmieniony regulamin Konkursu, załączony do niniejszego pisma. Nadsyłanie prac konkursowych przewidziane jest w terminie do 15 lipca 2015 r. wyłącznie w formie elektronicznej, na adres internetowy Stowarzyszenia zsssr@wp.pl.

Do oceny prac konkursowych została powołana Komisja Konkursowa w składzie: - prof. dr hab. Henryk Haak - Uniwersytet Szczeciński,
- prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska - Uniwersytet Warszawski,
- Anna Andrzejewska - Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny,
- dr Magdalena Arczewska - Wiceprezes Zarządu Głównego SSR,
- sędzia Robert Kowalczuk - Skarbnik Zarządu Głównego SSR.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na XVII Kongresie Stowarzyszenia w Zakopanem oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia i podane do wiadomości Państwu Prezesom Sądów Okręgowych.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Załączam regulamin Konkursu i zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpropagowaniu idei Konkursu wśród sędziów rodzinnych poprzez przekazanie informacji o Konkursie i regulaminu Konkursu do Wydziałów Cywilno-Rodzinnych w Sądach Okręgowych i do Sądów Rejonowych w okręgu.


   Pobierz plik: Regulamin Konkursu na najlepsze prace sędziów rodzinnych na temat: "Praca sędziego rodzinnego - rzemiosło czy powołanie?"

Dorota Hildebrand-Mrowiec
Prezes Zarządu Głównego SSR
dodano: 2015-04-30
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet