START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Seminarium na temat "Rzetelność postępowania w sprawach nieletnich"

W dniu 8 października 2013 roku w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie odbyło się seminarium na temat "Rzetelność postępowania w sprawach nieletnich". Nasza koleżanka Krystyna Sergiej Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawiła referat na temat "Oceny postępowania w sprawach nieletnich z perspektywy sędziego". Na seminarium były przedstawiane przez doktora Wojciecha Jasińskiego - adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego WPAiE UWr i adwokata Artura Pietryka wstępne wyniki badań z akt z poszczególnych sądów rodzinnych w Polsce. Wyniki badań dotyczyły, między innymi długości, trwania postępowania, rodzaju rozpoznawanych spraw, czy od tych orzeczeń były wnoszone środki odwoławcze oraz czy brał w nich udziału obrońca. Zwrócono uwagę, że w sprawach nieletnich jest bardzo mała aktywność stron postępowania. Uczestnicy spotkania podnosili brak koordynacji między różnymi instytucjami zajmującymi się sprawami nieletnich , niedocenienie roli ośrodków kuratorskich, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w procesie resocjalizacji nieletnich oraz zbyt późny udział obrońcy lub jego brak, na poszczególnych etapach postępowania w sprawach nieletnich.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele różnych środowisk, między innymi kuratorzy, funkcjonariusze Policji, adwokaci, przedstawiciele środowisk naukowych, osoby pracujące z nieletnimi w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sędziowie.

Ze strony Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce oprócz Krystyny Sergiej w seminarium brała udział Pani Prezes Ewa Waszkiewicz oraz Sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu Dorota Hildebrand-Mrowiec. Podkreślić należy, że w seminarium brała udział Sędzia Dorota Jakubiec- główny specjalista w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości, która przedstawiła główne zmiany wprowadzone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Pani Sędzia przekazała na tym spotkaniu informację, bardzo ważną dla sędziów rodzinnych, a mianowicie, że Ministerstwo zamierza, aby do statystki sędziów rodzinnych, były brane pod uwagę sprawy rozpoznawane na posiedzeniach wykonawczych.

Z wypowiedzi Pani Sędzi wynikało, że sama jest Sędzią rodzinnym i doskonale orientuje się z jakimi problemami i sprawami na co dzień spotykają się sędziowie rodzinni w swojej pracy.

Z tego powodu uważam, że jest duża szansa, aby od dawna zgłaszany przez Sędziów rodzinnych postulat, dotyczący liczenia w statystyce posiedzeń wykonawczych, został w końcu zrealizowany.

Dorota Hildebrand- Mrowiec (z-ca sekretarza SSR w Polsce)
dodano: 2013-10-10
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet