START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


XVII Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce - pismo do prezesów Sądów Okręgowych

Uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce organizuje XVII Kongres, w tym roku pod hasłem "Dziecko i rodzina w dobie otwartych granic". Ma on charakter wydarzenia szkoleniowo-naukowego. Kongres odbędzie się w dniach 6 - 10 września 2015 r. w Zakopanem w hotelu "Tatra" ul. Cyrhla 34.

Honorowy patronat nad Kongresem objęli prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz prof. dr hab. Roman Hauser - Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

Wśród poruszanych na Kongresie tematów szczególnie zaakcentowane zostaną problemy związane z praktycznym stosowaniem rozporządzeń unijnych w transgranicznych postępowaniach w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz wykonywania kontaktów z dziećmi, opieki i kurateli. Kongres ma między innymi na celu ujednolicenie praktyki orzeczniczej w tym zakresie.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa Prezesów o poinformowanie sędziów Sądu Okręgowego i przesłanie pisma informacyjnego oraz programu XVII Kongresu do Sądów Rejonowych w okręgu oraz delegowanie na konferencję i pokrycie w całości lub w części kosztów sędziom, którzy wezmą udział w Kongresie. Pierwszeństwo uczestnictwa w Kongresie mają członkowie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Uczestnikom wydane zostaną zaświadczenia o udziale w konferencji. Koszt udziału wynosi 650 zł od osoby dla członków Stowarzyszenia i 750 złotych dla sędziów niezrzeszonych.

Zgłoszenia sędziów wraz z dowodem wpłaty proszę przesłać na adres do korespondencji ul. Motorowa 1, kl. IV, 04-035 Warszawa lub drogą e-mailową na adres zsssr@wp.pl do dnia 30 czerwca 2015 r.

Wpłaty proszę kierować na konto Stowarzyszenia o numerze 09 1020 1013 0000 0602 0128 5469 w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. W razie pytań proszę o kontakt pod numer telefonu: 668628950. Program konferencji stanowi załącznik do niniejszego pisma. Jest on także umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sedzia-rodzinny.pl Miejscem zakwaterowania i obrad konferencji jest "Hotel Tatra" Zakopane ul. Cyrhla 34 tel. 182001717, 182001714.

Zwrot opłaty za udział w sytuacji rezygnacji z konferencji będzie uwzględniony, jeśli zgłoszenie nastąpi do dnia 10 sierpnia 2015 r.

Dorota Hildebrand-Mrowiec
Prezes Zarządu Głównego SSR
dodano: 2015-04-19
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet