START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Rola Rzecznika Prasowego Sądu w kształtowaniu dobrych relacji z mediami

To temat konferencji jaka odbyła się 4 grudnia 2014r. w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 30, której organizatorem była właśnie KRS przy udziale Ministerstwa Sprawiedliwości.

W adresowanym do rzeczników spotkaniu, także i my byliśmy obecni jako zaproszeni przez Przewodniczącego KRS, zaś reprezentantem naszego stowarzyszenia w roli obserwatora, był członek zarządu Robert Kowalczuk.

Zebranych przywitał Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa prof. Roman Hauser, podnosząc iż komunikowanie się z mediami, to temat niezwykle aktualny. W praktyce wymiar sprawiedliwości jest prezentowany w sposób niekorzystny, czego przykładem ataki polityków na członków Państwowej Komisji Wyborczej oraz założenie, że sędziowie orzekają pod naciskiem. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości, w istocie sądownictwa, ze strony mediów następuje w ograniczonym zakresie i tu otwarta pozostaje przestrzeń do działania przez samych sędziów, by prezentować w mediach właściwą rzeczywistość wymiaru sprawiedliwości, bez tego bowiem kreowany tam będzie jego fałszywy obraz. Zauważył, że sędziowie nie są przyzwyczajeni do kontaktu z mediami, a powinni odnaleźć w sobie energię i widzieć taką potrzebę. Jako przykład wzorcowy w tym względzie wskazał inspektora Mariusza Sokołowskiego, rzecznika prasowego Komendanta Głównego Policji, gościa i prelegenta konferencji.Podniósł, że konferencja niniejsza to wstęp do wypracowania sposobu komunikowania się z mediami, u jego źródeł zaś koncepcja powołania rzecznika sądów przy Krajowej Radzie Sądownictwa z biurem prasowym mającym stały kontakt z rzecznikami sądów. Zwrócił uwagę, że poprzez inną rolę jaką spełnia Ministerstwo Sprawiedliwości, powoływanie rzecznika sądów przy nim lub obciążanie takim zadaniem rzecznika tamże funkcjonującego, nie może służyć wykonaniu celu jakim jest przedstawianie w mediach realnego trudu pracy sędziego i rzetelne prezentowanie zadań przez niego wykonywanych.

Wyraził życzenie, by udało się wypracować metody dla wykreowania poprzez media rzeczywistego wizerunku wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie.

W część roboczą konferencji wprowadził przybyłych Rzecznik Prasowy KRS sędzia Waldemar Żurek. Oznajmił, że w Krajowej Radzie Sądownictwa istnieje odpowiedni zapał po temu aby program powołania rzecznika sądów zrealizować, powstał już nawet zespół z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości by kształtować dobre relacje z mediami i wypracować standardy działania biur prasowych w sądach. Wskazał, że wobec braku mechanizmów współpracy, wielości ocen roli rzecznika w poszczególnych sądach, współpraca z mediami kształtuje się odmiennie, stąd potrzeba powołania do istnienia swoistego koordynatora.

Poinformował, że trwają prace nad stworzeniem na stronie KRS zakładki - rzecznicy prasowi wyjaśniają, gdzie można będzie wprowadzać informacje o konkretnych sprawach i odsyłać tam media do zaznajomienia się z nimi.Obecny na konferencji z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji dr Adam Niedzielski, wyraził zadowolenie z inicjatywy, będącej wspólnym dziełem KRS i MS, oraz zaangażowania w nią rzeczników przypominając, że na szczeblu apelacji tematyka komunikacji z mediami była już podejmowana. Zakomunikował obecnym, że analizy departamentu wskazują, iż zaufanie społeczeństwa do polskiego wymiaru sprawiedliwości w porównaniu do innych państw, plasuje sądy na końcu stawki, jednak obiektywne kryteria pokazują, że znajdujemy się w środku. Rozdźwięk ten to pokłosie braku komunikacji sądów polskich z mediami, co najwyraźniej w innych krajach wygląda inaczej, stąd wiele do zrobienia w tej dziedzinie. Uznał, że na zagadnienie należy spoglądać strategicznie i widzieć w dobrej komunikacji z mediami jeden z elementów działania na rzecz poprawy wizerunku sądownictwa w społeczeństwie. Przywołany jako wzór kreowania dobrego wizerunku instytucji w mediach, inspektor Mariusz Sokołowski dziękując za zaproszenie opisał własną drogę dojścia do obecnej pozycji w mediach, która zaowocowała zmianą wizerunku policji w społeczeństwie w taki sposób, że z instytucji małego zaufania społecznego, stała się drugą po prezydencie, spośród instytucji państwa, a szóstą w ogóle, tymi pierwszymi pozostają bowiem poszczególne media właśnie. Wyjaśnił, że obecny kształt biura prasowego jakim kieruje i tych przy komendantach wojewódzkich to owoc dwunastoletniego wysiłku. Zauważył, że o ile wizerunek policji uległ dzięki temu pozytywnej zmianie, w przypadku sądownictwa brak postępu w tej mierze. Podniósł, że kształtowaniu wizerunku musi towarzyszyć zmiana mentalności. Sędziowie powinni zadbać o zmianę proporcji przekazu informacji o wymiarze sprawiedliwości, dominuje bowiem ten negatywny, a jedynie sędziowie są w stanie zadbać o rzetelny przekaz. Policji się to udało, są bowiem w mediach na bieżąco, a dostęp mediów do nich jest nieprzerwany poprzez biura prasowe. Statystki jakie prelegent zaprezentował ukazały, że w przypadku policji proporcje te uległy zmianie diametralnie. O ile w 2000r. 70 % społeczeństwa uważało, że Polska nie jest krajem bezpiecznym, teraz takiego zdania jest już tylko 25% społeczeństwa. W ocenie inspektora im częściej pojawiają się w mediach głosy krytyczne, tym częściej należy się w nich pokazywać. Skoro media są na czele instytucji życia publicznego budzących największe społeczne zaufanie, to znów argument za tym by się w nich prezentować. Podnosił, że w kontakcie z mediami, należy posługiwać się językiem zrozumiałym dla ogółu słuchających.Gdy prowadzący konferencję sędzia Waldemar Żurek otworzył dyskusję pojawiły się głosy nawiązujące do wypowiedzi inspektora, w których wybrzmiały uwagi, że przyjęcie podobnej metody działania w przypadku sądów, jest w praktyce niemożliwe. Przeszkodą do sprawności przekazu na poziomie rzecznika KGP jest też charakter służby, związanie przepisami, brak mechanizmów szybkiego przekazu informacji. Koniecznym się staje wprowadzenie określonych regulacji prawnych. Sędziowie nie mogą oddać się pracy rzecznika nieustannie pozostającego do dyspozycji mediów w sytuacji wykonywania zasadniczo pracy orzeczniczej. Zwracając uwagę na nieumiejętność radzenia sobie przed kamerą, wskazano na konieczność przygotowania sędziów by nie była ona czynnikiem krępującym przekaz medialny. Sędzia Waldemar Żurek podkreślił w tym kontekście, że planowane są szkolenia warsztatowe tego rodzaju.

Na zakończenie spotkania członek KRS Łukasz Bojarski rozdawszy uprzednio ankiety w przedmiocie poruszonych konferencją zagadnień, objaśniwszy oczekiwania jej autorów z nią związane, wyraził przekonanie, że przybliżą one środowisko do wypracowania standardów w zakresie komunikacji sądów z mediami.

red.
dodano: 2014-12-19
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet