START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Stanowisko Stowarzyszenia dot. określenia wysokości stawki za przejazd sędziego do siedziby sądu

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie określenia wysokości stawki za przejazd sędziego z miejsca zamieszkania do siedziby sądu, proponowanej w wymiarze 0,30 złotych za kilometr. Tym samym przychyla się do krytycznych głosów innych stowarzyszeń sędziowskich i samych sędziów wyrażanych w uchwałach zgromadzeń ogólnych sędziów podejmowanych w różnych ośrodkach orzeczniczych w kraju.

Zdumiewa treść uzasadnienia projektu, jakoby stawka tego rodzaju gwarantować miała stabilność budżetu na rok 2015 w zakresie dotyczącym funkcjonowania sądów powszechnych. W kontekście takowych założeń rodzi się teza, jakoby opinie środowiska sędziowskiego w tej kwestii stanowiły czystą iluzję, wypełniając jedynie ustawowy obowiązek konsultacji obciążający projektodawcę, bez ich analizy i w ogóle zamiaru słuchania tego głosu. Negatywne oceny środowiska przez niektórych urzędników ministerstwa traktowane są przy tym, niczym niesłuszne domaganie się szczególnych względów,w sytuacji gdy przecież powszechnie obowiązującą stawką pozostaje kwota 0.83 złotych za kilometr i to na podstawie tej stawki rozliczają się parlamentarzyści. Przypominamy zatem, że stanowimy władzę, którą chroni Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Nie znajduje zatem uzasadnienia takie różnicowanie stawek w przypadku gdy posłowie mają określoną stawkę 0,83 zł.

Projekt kłóci się z zasadą wyrażoną w art. 178 ust.2 Konstytucji, zgodnie z którym sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenia odpowiadające godności urzędu i zakresowi obowiązków. Skoro zatem w ramach tych obowiązków państwo nie zapewnia sędziom mieszkania w miejscu siedziby sądu, ma obowiązek tak czynić, by ta okoliczność łączyła się z możliwie najmniejszym ciężarem dla sędziego, by mógł swoją służbę wykonywać bez zbędnej troski o godne jutro. Nie trzeba być analitykiem finansowym by stwierdzić, że proponowana stawka nie rekompensuje wydatków związanych z dojazdem, zważywszy li tylko koszty paliwa, o amortyzacji nie wspominając . Proponujemy w tym kontekście stawkę na poziomie minimum 0,50 złotych jako adekwatną do większości stawek obecnie regulowanych decyzjami dyrektorów finansowych w poszczególnych sądach, co nie pozostanie ze szkodą dla budżetu, skoro dotąd nie rodziło tego rodzaju obaw.

red.
dodano: 2014-12-08
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet