START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


XVI Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce - pismo do prezesów sądów

W imieniu Zarządu Głównego SSR w Polsce uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce organizuje konferencję szkoleniowo naukową w dniach 22-25 września 2014r w Zakopanem w Hotelu Tatra ul. Cyrhla 34.

Honorowy patronat nad konferencją przejęła prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Wśród poruszanych na Kongresie tematów szczególnie zaakcentowane zostaną problemy orzecznicze związane z nowelizacją ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, która weszła w życie w dniu 2 stycznia 2014 roku. Kongres będzie miał na celu ujednolicenie praktyki orzeczniczej w tym zakresie.

Zatem zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa Prezesów o oddelegowanie na konferencję i pokrycie w całości lub w części kosztów sędziom, którzy wezmą udział w Kongresie. Pierwszeństwo uczestniczenia w Kongresie mają członkowie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Informuję również, że uczestnikom będą wydawane zaświadczenia o udziale w konferencji. Koszt konferencji wynosi 750 zł od osoby.

Zgłoszenia imienne sędziów wraz z dowodem wpłaty proszę przesłać na adres do korespondencji ul. Motorowa 1, kl. IV, 04-035 Warszawa lub drogą e-mailową na adres zsssr@wp.pl do dnia 30 czerwca 2014r.

Natomiast wpłaty proszę dokonać na konto Stowarzyszenia o numerze 09 1020 1013 0000 0602 0128 5469 również do dnia 30 czerwca 2014r. W sprawach spornych prosimy o kontakt pod numer telefonu: 668628950. Program konferencji jest dołączony do niniejszego pisma oraz jest zamieszczony na naszej stronie internetowej www.sssrwp.pl Miejscem zakwaterowania i obrad konferencji jest Hotel Tatra Zakopane ul. Cyrhla 34 tel. 182001717, 182001714

Informujemy że zwrot wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji z konferencji będzie uwzględniony, jeśli zgłoszenie tego zwrotu nastąpi do dnia 15 sierpnia 2014r. Późniejsze prośby o zwrot nie będą uwzględnione.

Ewa Waszkiewicz prezes SSR w Polsce
dodano: 2014-05-06
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet