START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Prawo dla najmłodszych

Zwracamy Państwa uwagę na działania podejmowane przez sędziów rodzinnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Sędziów Rodzinnych w Polsce - związane z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia - ukierunkowane na zapobieganie demoralizacji młodzieży.

Działalność edukacyjna członków Stowarzyszenia, skierowana wobec uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, koncentruje się na organizowaniu prelekcji i spotkań z dziećmi oraz nauczycielami w klasach oraz świetlicach szkolnych.Celem opisanych działań jest uświadomienie młodzieży, że każdy człowiek od najmłodszych lat życia ponosi odpowiedzialność za swoje czyny, które kieruje przeciwko innemu człowiekowi lub przeciwko cudzemu mieniu, a niekiedy także wtedy, gdy kieruje je przeciwko sobie samemu lub własnemu mieniu, gdy są to czyny uznawane za naganne.

Stowarzyszenie SR od początku swojej działalności zwraca baczną uwagę na edukację małoletnich dotyczącą ich praw i obowiązków w odniesieniu do obowiązujących oraz stale nowelizowanych przepisów polskiego prawa w sferze prawa rodzinnego i odpowiedzialności nieletnich.

Jako przykład aktualnych działań podejmowanych przez Stowarzyszenie prezentujemy Państwu informację ze spotkania sędzi Katarzyny Wieraszko - członka Zarządu Stowarzyszenia SR z dziećmi klas 1-3 oraz 4-6, w dniu 23 października 2014r. w Szkole Podstawowej nr 22 we Wrocławiu, którego tematem przewodnim było wyjaśnienie pojęć: sąd rodzinny, nieletni, demoralizacja, czyn karalny, środki wychowawcze i poprawcze - w świetle Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.Sędzia zwróciła uwagę uczniom na różne rodzaje odpowiedzialności, w tym na odpowiedzialność moralną (głównie przed własnym sumieniem, w związku ze świadomością dopuszczenia się złego postępku, zwłaszcza wyrządzającego krzywdę innej osobie), na odpowiedzialność religijną (przed Bogiem lub inną siłą nadprzyrodzoną, w którą człowiek wierzy i która powiązana jest z wiarą, że w życiu doczesnym lub po śmierci za dobre postępki spotyka go nagroda zaś za złe kara) oraz przede wszystkim na odpowiedzialność prawną ponoszoną na podstawie ustawy, przed upoważnionymi do jej wymierzania organami państwowymi, w tym głównie sądami.

Dzieci uczestniczyły w zaaranżowanej rozprawie w oparciu o stan faktyczny, jaki same zaproponowały. Na zakończenie spotkania sędzia przytoczyła i wytłumaczyła uczniom przepisy ratyfikowanej przez Państwo Polskie Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989 r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Sędzów Rodzinnych w Polsce zwracamy się do Przewodniczących poszczególnych Kół Stowarzyszenia z prośba o  przedstawianie relacji z podobnych inicjatyw podejmowanych przez sędziów będących członkami SSR, wyrażając przekonanie, że przyczyni się to do kształtowania w pożądany sposób opinii publicznej, co jest jednym ze statutowych celów realizacji zadań Naszego Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia
dodano: 2014-11-04
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet