START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Pismo do prezesów sądów okręgowych - XXXV -lecie Sądownictwa Rodzinnego

W imieniu Zarządu Głównego SSR w Polsce uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce organizuje konferencję w dniach 4-6 czerwca 2014r w Warszawie. Honorowy patronat nad konferencją objęli prof. dr hab. Lech Paprzycki pełniący obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Minister Sprawiedliwości i Rzecznik Praw Dziecka.

Konferencja przede wszystkim ma charakter naukowo-szkoleniowy, ale jednocześnie jest organizowana w XXXV rocznicę powołania do życia Sądownictwa Rodzinnego w Polsce, XXV lat obowiązywania Konwencji Praw Dziecka i XXV lecie Stowarzyszenia Sądów Rodzinnych.

Motywem przewodnim tego przedsięwzięcia jest zaakcentowanie roli i znaczenia wyodrębnionego Sądownictwa Rodzinnego w Polsce oraz podkreślenie trudnej i odpowiedzialnej pracy sędziego rodzinnego. Organizowanie kolejnych jubileuszy przez Stowarzyszenie i liczny udział w nich Sędziów z całej Polski dodatkowo wzmacnia zaangażowanie sędziów rodzinnych w pracę na rzecz dobra dzieci i rodziny.

W związku z tym zwracam się do Państwa Prezesów Okręgowych o oddelegowanie na konferencję z okręgu po trzech wyróżniających się pracą i zaangażowaniem sędziów rodzinnych. Koszt konferencji wynosi 650 zł od osoby.

Zgłoszenia imienne sędziów wraz z dowodem wpłaty proszę przesłać na adres do korespondencji ul. Motorowa 1, kl. IV, 04-035 Warszawa lub drogą e-mailową na adres zsssr@wp.pl do dnia 30 kwietnia 2014r.

Natomiast wpłaty proszę dokonać na konto Stowarzyszenia o numerze 09 1020 1013 0000 0602 0128 5469 również do dnia 30 kwietnia 2014r.

Ponieważ zachodzi konieczność rozliczenia się z hotelem w Warszawie do dnia 15 maja 2014r proszę o uregulowanie wpłat do 30. 04.2014. Nie ma możliwości opłaty za konferencję po jej odbyciu. Noty będą wystawione niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.

W sprawach spornych prosimy o kontakt pod numer telefonu: 668628950

Program konferencji jest dołączony do niniejszego pisma oraz jest zamieszczony na naszych stronach internetowych www.sssrwp.pl

Miejscem obrad konferencji jest Muzeum Kolekcji Jana Pawła II-"Galeria Porczyńskich" w Warszawie. Pl. Bankowy 1,.
Zakwaterowanie w Hotelu IBIS Stare Miasto ul. Muranowska 2 w Warszawie.

Informujemy że zwrot wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji z konferencji będzie uwzględniony, jeśli zgłoszenie tego zwrotu nastąpi do dnia 10 maja 2014r. Późniejsze prośby o zwrot nie będą uwzględnione.

Ewa Waszkiewicz
dodano: 2014-03-01
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet