START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Sprawozdanie z posiedzenia Okrągłego Stołu Dla Sądownictwa w dniu 14 Stycznia 2014 pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

W dniu 14 stycznia 2014 r. w Sali głównej Sądu Najwyższego w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące obrady "Okrągłego Stołu dla Sądownictwa". Obrady rozpoczęły się o godzinie 11 i trwały do godziny 13.30. Po obradach uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek. Obrady zakończyły się podpisaniem Porozumienia Okrągłego Stołu dla Sądownictwa tylko przez część przedstawicieli stowarzyszeń i związków uczestniczących w obradach, w tym przez organizatora obrad Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce (poprzednio Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce).
Obrady miały odbyć się pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Niestety nie mógł On otworzyć obrad ponieważ SSN Stanisław Dąbrowski zmarł w dniu 9 stycznia br. Całe więc obrady odbywały się w atmosferze żałoby po nieodżałowanym, wspaniałym człowieku, godnym sprawowanego urzędu -Pierwszym Prezesie Sądu Najwyższego. Nie odnotowaliśmy aby media w oficjalnych komunikatach podały fakt Jego zgonu i wspominały Jego osobę. Uczestnicy obrad natomiast wpisywali się do Księgi Kondolencyjnej wyłożonej w gmachu SN.

SSP Iustitia zaprosiła do obrad Okrągłego Stołu dla Sądownictwa, poza Pierwszym Prezesem SN jako Patronem Honorowym, następujących uczestników: Stowarzyszenie Amici Curiae, Fundację Court Watch, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Instytut Prawa i Społeczeństwa, Krajową Radę Komorniczą, Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych (zrzeszająca ławników), Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa, Ministra Sprawiedliwości, Naczelną Radę Adwokacką, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych, Prokuratora Generalnego, Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce (poprzednio Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce), Stowarzyszenie Sędziów "Themis", Uniwersytet Warszawski, Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

Nie wszyscy zaproszenie uczestnicy przybyli na obrady, jednakże ci którzy przybyli wszyscy byli zgodni co do apelu kierowanego do Prezesa Rady Ministrów o powołanie Komisji Kodyfikacyjnej ds. Wymiaru Sprawiedliwości.

W piśmie z dnia 24 lipca 2013 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego napisał o przedstawionym Mu dokumencie OSdS "Można wyrazić nadzieję, że przedstawiony Dokument będzie stanowił podstawę do dalszych prac i dyskusji, które być może w przyszłości znajdą odzwierciedlenie w odpowiednich projektach ustaw. Przedłożony Dokument jest również wyrazem zaangażowania w dbałość o wizerunek wymiaru sprawiedliwości, jego kształt oraz docelowy model." Natomiast pod adresem Prezesa SSP "Iustitia" napisał (...) chciałbym Panu jako Prezesowi Stowarzyszenia oraz kierowanemu przez Pana Stowarzyszeniu życzyć dalszych sukcesów i determinacji w kontynuowaniu podejmowanych działań."

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce reprezentowała Pani Prezes Ewa Waszkiewicz (s. w st. spocz.) oraz Konsultant Stowarzyszenia dr Hanna Bzdak (s. w st. spocz.). Porozumienie podpisała w imieniu Zarządu Głównego SSR W Polsce Pani Prezes Ewa Waszkiewicz, poparła również Apel o powołanie KKdsWS. Ponadto wpisała się również do Księgi Kondolencyjnej w imieniu ZG SSR.

Porozumienie, oprócz wymienionego już SSP Iustitia i SSR w Polsce, podpisały: Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Sędziów Społecznych, Krajowa Rada Notarialna, MOZNSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka, NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP.

Poparcia udzieliła Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pani Poseł Stanisława Prządka, Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja jest otwarta zawsze na współpracę z sędziami, a Pan Prezes Iustitii jest cenionym współpracownikiem.

Sędzia Jarema Sawiński z Krajowej Rady Sądowniczej oświadczył, że Rada nie może być stroną porozumienia z uwagi na swój szczególny charakter i pozycję. W składzie Rady, oprócz sędziów są również politycy, przedstawiciel Prezydenta, Minister Sprawiedliwości.

Podkreślił, że należy dbać także o asystentów sędziów i referendarzy, bowiem są to ludzie gruntownie wykształceni i z tego kapitału należy korzystać, bo są to aktywne i istotne ogniwa wymiaru sprawiedliwości. Idea Okrągłego Stołu powinna być kontynuowana. Sędziowie nie chcą przejąć władzy nad wymiarem sprawiedliwości lecz przywrócić pewne regulacje prawne, które usunięto.

Udział w dyskusji wzięło kilkanaście osób. Głos zabrała również Pani Prezes Ewa Waszkiewicz, która poprała zarówno apel o powołanie KKdsWS, jak również treść Porozumienia. Podkreśliła, że w punkcie 1 tego Dokumentu znajduje się sformułowanie:" (...) zapewnienie dalszego rozwoju wyspecjalizowanego sądownictwa rodzinnego we wszystkich instancjach (...)", a o to SSR zabiega od wielu lat. To żądanie jest ponawiane na wszystkich Kongresach SSR, a odbyło się ich już piętnaście.

Pan Prezes SSP Iustitia sędzia Maciej Strączyński stwierdził, że pierwszy Okrągły Stół odbył się w 1989 r. Niestety ówczesne ustalenia nie były i nie są realizowane. Potrzeba obecnie debaty publicznej nad kształtem wymiaru sprawiedliwości, dlatego konieczne jest powołanie Komisji Kodyfikacyjnej ds. Wymiaru Sprawiedliwości. Potrzeba dialogu społecznego i edukacji społecznej. W tym dialogu muszą współuczestniczyć media. Świat nauki już dawno już uznał potrzebę takich działań.

Pani sędzia Hanna Kaflak-Januszko Zastępca Prezesa SSP Iustitia wskazała na potrzebę pracy nad modelem kształcenia sędziów i prokuratorów. Zostać musi wypracowany jeden model szkolenia, odpowiedni program. W sądach należy podnieść standardy pracy, odpowiedni dobór kadr, usługi internetowe. Prosiła również o uczczenie minutą ciszy pamięci Pierwszego Prezesa SN Stanisława Dąbrowskiego.

W trakcie posiedzenia wysłuchano jeszcze wielu cennych wystąpień, także krytycznych pod adresem Porozumienia, jednakże z uwagi na ograniczony zakres tego sprawozdania nie ma możliwości ich wszystkich streścić.
Niestety nie dane nam było usłyszeć osobistego wystąpienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lecz kierując się tym co napisał mamy nadzieję, że prace nad reformą wymiaru sprawiedliwości będą kontynuowane i to z dobrym skutkiem zarówno dla obywateli jak i wszystkich pracowników wymiaru sprawiedliwości.

dr Hanna Bzdak (konsultant SSR w Polsce)
dodano: 2014-01-20
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet