START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Uchwała z dnia 9-10 kwietnia 1999 roku, Popowo

Uchwała Konferencji Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce - POPOWO, dnia 9-10 kwietnia 1999 roku

Komisja Uchwal i Wniosków powołana na Konferencji Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce w dniu 09-10 kwietnia 1999 roku w Popowie proponuje przyjęcie uchwały następujące treści:

Sędziowie zgromadzeni na Konferencji Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce - w Popowie w dniu 09-10 kwietnia 1999 roku w trosce o sprawne funkcjonowanie sądownictwa rodzinnego , o podniesienie prestiżu sądów rodzinnych uchwalają:

1. Konieczne jest pilne rozwiązanie problemu awansu sędziów rodzinnych. Brak możliwości awansu powoduje odpływ doświadczonej kadry sędziowskiej do innych pionów orzeczniczych. Postulujemy zatem:
a) powołanie wydziałów rodzinnych w sądach okręgowych.
b) nominowanie sędziów rodzinnych rejonowych na sędziów okręgowych z pozostawieniem ich do orzekania w sądzie rejonowym
2. Niezbędne jest przywrócenie studiów podyplomowych dla sędziów rodzinnych oraz corocznych ogólnopolskich szkoleń sędziów rodzinnych organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości
3. Spowodowanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakończenia prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
4. Konieczne jest niezwłoczne zapewnienie przez Ministerstwo Sprawiedliwości miejsc w Schroniskach dla Nieletnich i zakładach poprawczych dla realizacji orzeczeń sądów rodzinnych
5. Niezbędne jest spowodowanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości właściwego i terminowego wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych przez placówki podlegające Ministerstwu Zdrowia (zakłady lecznicze) oraz MEN (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze)
6. Przy reformie sądownictwa pozostawić należy we właściwości sądów rodzinnych rejonowych wszystkie kategorie spraw rodzinnych oraz kontynuowanie reformy modelu kurateli zawodowo społecznej
7. Kontynuować należy współpracę Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych z innymi organizacjami prawników! w sprawach szkoleń oraz w staraniach o podniesienie rangi zawodu sędziego
8. Propagowanie problematyki orzecznictwa sądów rodzinnych w prasie zwłaszcza prawniczej oraz na łamach gazety Stowarzyszenia "Familijant",
9. Konsultowanie ze Stowarzyszeniem Sędziów Sądów Rodzinnych aktów prawnych oraz inicjowanie zmian legislacyjnych w oparciu o praktykę sądową.
10. Wprowadzenie szkoleń pracowników Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno- Konsultacyjnych w zakresie przemocy w rodzinie i przestępstw seksualnych*
11. Zobowiązanie Zarządu Stowarzyszenia do wystąpienia do Krajowej Rady Radiofonii i TV, TVP, Ministerstwa Skarbu w celu przeciwdziałania narastającej w mediach fali demoralizacji, brutalności i treści pornograficznych.
12. Zobowiązać Zarząd Stowarzyszenia do przekazania uchwały na ręce Ministra Sprawiedliwości i do kontaktów bieżących z resortem w zakresie realizacji zgłoszonych postulatów
13. Zmianę kodeksu karnego w odniesieniu do art. 202 par. 2 i 3 oraz art. 211 przez wyeliminowanie granicy wieku "poniżej lat 15" i pozostawienie jedynie pojęcia "małoletniego"

Uchwała została przyjęta przez Sędziów uczestniczących w Konferencji Stowarzyszenia Sędziów Sadów Rodzinnych w Polsce - w Popowie przy dwóch głosach wstrzymujących się.


dodano: 1999-04-10
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet