START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


XXIII Kongres pod hasłem "Dziecko i jego emocje"

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce organizuje XXIII Kongres pod hasłem "Dziecko i jego emocje". Kongres odbędzie się w dniach 18 -22 września 2022 roku w Zakopanem i ma charakter szkoleniowy.

Głównym celem Kongresu jest zdobycie wiedzy z zakresu zmian przepisów rozporządzenia Bruksela II bis wersja znowelizowana, nowych regulacji dotyczących nieletnich oraz omówienie problemów orzeczniczych w sprawach rodzinnych i nieletnich. Uczestnicy Kongresu zapoznają się również z aktualną wiedzą psychologiczną, między innymi w zakresie problemu alienacji rodzicielskiej jako formy przemocy emocjonalnej wobec dziecka, modelowania więzi dziecka, emocji dziecka transpłciowego, kłamstwa i jego wykrywania oraz problematyki dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, a także innych zagadnień, które występują w rozpoznawanych sprawach.

Podczas Kongresu odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród finalistom VII edycji konkursu dla sędziów "Dziecko i jego emocje". Zapraszamy do nadsyłania prac konkursowych. Regulamin konkursu znajduje się na stronie: http://www.sssrwp.pl/aktualnosci.php?art=360&start=0&irek=339

Koszt udziału w Kongresie wynosi 800 zł od osoby dla członków Stowarzyszenia opłacających składki i 920 złotych dla sędziów niezrzeszonych.

Zgłoszenia prosimy przesłać drogą mailową na adres stowarzyszenie@sedzia-rodzinny.pl do dnia 30 czerwca 2022 r.

W mailach prosimy o informację odnośnie osoby/osób, z którymi chcecie Państwo zajmować pokój 2 lub 3 osobowy a także ewentualnej diety wegetariańskiej, czy wegańskiej.

Opłatę należy uiścić na konto Stowarzyszenia dopiero po uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu do udziału w Kongresie. Wpłaty prosimy kierować na konto Stowarzyszenia o numerze 09 1020 1013 0000 0602 0128 5469 w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. Brak wpłaty w powyższym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników. Zwrot opłaty za udział w sytuacji rezygnacji z Kongresu będzie uwzględniony, jeżeli zgłoszenie nastąpi do dnia 30 sierpnia 2022 r.

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia we wrześniu !!!.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
Prezes Ewa Ważny   Pobierz plik: Program XXIII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2022-06-09
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet