START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Poparcie dla postulatów wprowadzenia w Polsce odpowiednika procedury Serious Case Review

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
z dnia 20 sierpnia 2021 roku


W związku z trwającymi w Kancelarii Prezydenta pracami nad projektem ustawy dotyczącej systemowej analizy śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci w Polsce, Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce wyraża poparcie dla postulatów wprowadzenia w Polsce odpowiednika procedury Serious Case Review.

Przypominamy, że System Serious Case Review to procedura, której celem jest zbadanie przypadku krzywdzenia dziecka pod kątem tego, jak służby powołane do ochrony dzieci radziły sobie ze sprawą, zanim doszło do drastycznej eskalacji przemocy względem dziecka. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, w sytuacji, gdy dojdzie do śmierci dziecka w wyniku krzywdzenia Rzecznik Praw Dziecka, wskazany w projekcie jako organ odpowiedzialny, niezwłocznie po otrzymaniu od organu postępowania przygotowawczego lub od innej osoby informacji o zdarzeniu powoła zespół roboczy, w którego skład wejdzie co najmniej jeden członek stały Rady do spraw systemowej analizy przypadków śmierci dzieci i co najmniej dwóch specjalistów znających problematykę praw dzieci i przeciwdziałania przemocy.

Wprowadzenie tego narzędzia ma służyć wykryciu luk w systemie ochrony dzieci. Do luk tych zaliczyć można w szczególności brak odpowiednich przepisów prawnych i procedur formalnych, brak odpowiedniego przygotowania merytorycznego personelu, brak współpracy służb i wymiany informacji, przydzielenie niedoświadczonych pracowników do trudnych spraw.

W ocenie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, wprowadzenie tego rozwiązania jest komplementarne do krajowych rozwiązań wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z projektem ustawy dotyczącej systemowej analizy śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci w Polsce, analiza będzie się toczyła obok i niezależnie od postępowania karnego. W toku analizy nie będzie ustalana ani wina, ani odpowiedzialność.

Zdaniem Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce wprowadzenie mechanizmu systemowej analizy śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci pozwoli na wzmocnienie systemu ochrony dzieci w Polsce.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2021-08-20
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet