START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


XXI Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce - "Kryzys rodziny w XXI wieku"

Uprzejmie informujmy, że Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce organizuje XXI Kongres pod hasłem "Kryzys rodziny w XXI wieku". Kongres odbędzie się w dniach 15-19 września 2019 roku w Zakopanem i ma charakter szkoleniowo-naukowy.

Głównym celem Kongresu jest zdobycie wiedzy z zakresu prawa, psychiatrii i psychologii, która jest niezbędna w rozpoznawaniu spraw rodzinnych i nieletnich, a także ujednolicenie praktyki orzeczniczej w tych sprawach. Istotnym punktem szkolenia będzie omówienie licznych planowanych zmian w kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz ustawach szczególnych.

Pierwszeństwo uczestnictwa w Kongresie mają członkowie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Uczestnikom wydane zostaną zaświadczenia. Koszt udziału wynosi 700 zł od osoby dla członków Stowarzyszenia i 800 złotych dla sędziów niezrzeszonych.

Zgłoszenia proszę przesłać drogą mailową na adres stowarzyszenie@sedzia-rodzinny.pl do 30 czerwca 2019 roku. Po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w Kongresie opłatę należy uiścić na konto Stowarzyszenia nr 09 1020 1013 0000 0602 0128 5469 w terminie do 15 lipca 2019 roku. Brak wpłaty w powyższym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 668628950.

XXI Kongres
Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
"Kryzys rodziny w XXI wieku" Zakopane, 15-19 września 2019 r.


PROGRAM KONGRESU

Niedziela, 15 września 2019 r.
Przyjazd uczestników Kongresu do Hotelu Tatra w Zakopanem
Kolacja od godz. 18:00

Poniedziałek, 16 września 2019 r.
Moderator sędzia Sądu Rejonowego w Jaworze Katarzyna Kościów-Kowalczyk

09:30 - 10:00 Otwarcie obrad XXI Kongresu
Dorota Hildebrand-Mrowiec - Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

10:00 - 11:00 "Zmiany w prawie rodzinnym"
prof. dr hab. Henryk Haak - Sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

11:00 - 11:30 Przerwa kawowa

11:30 - 13:00 "Problemy orzecznicze w sprawach rodzinnych i nieletnich"
Panel dyskusyjny z udziałem:
prof. dr hab. Henryka Haaka -Sędziego Sądu Okręgowego w Kaliszu,
Doroty Trautman - Sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie,
Ewy Ważny - Sędzi Sądu Okręgowego w Gdańsku.

13:00-14:00 "Współpraca kuratorów z sędziami w sprawach rodzinnych i nieletnich, problemy praktyczne z wykonywaniem orzeczeń"
Aleksander Samek - Kierownik I ZKSS Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

14:00-15:00 Obiad

15:30-16:00 Dyskusja

19:00 Uroczysta kolacja

Wtorek, 17 września 2019 r.
Moderator sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie Tomasz Błaszkiewicz

9:00-9:30 Wykorzystanie Systemu Legalis w sprawach rodzinnych
dr hab. prof. Przemysław Polański - Wydawnictwo C.H.Beck

9:30-10:15 "Orzekanie w sprawach dotyczących umieszczenia w zakładach opiekuńczo- leczniczych - raport z badania akt"
dr Jerzy Słyk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

10:15-11:45 Czy orzekanie zobowiązania do podjęcia terapii przynosi pozytywny skutek?
"Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham"
film Pawła Łozińskiego ukazujący pracę psychoterapeuty w kierunku poprawy relacji pomiędzy matką a córką

11:45 -12:15 Przerwa kawowa

12:15 -14:30 "Kryzys rodziny w XXI wieku"
prof. Bogdan de Barbaro - lekarz psychiatra i terapeuta, Kierownik Zakładu Terapii Rodziny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

14:30-15:30 Obiad

19:30 Kolacja wyjazdowa

Środa, 18 września 2019 r.
Moderator sędzia w stanie spoczynku Ewa Litowińska-Kutera

7:30-9:00 śniadanie

9:30-11:30 "Rozwód i mediacja - dlaczego związki się rozpadają i do kiedy jest szansa na odbudowanie relacji "
dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska, psycholożka, terapeutka, autorka licznych publikacji

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-14:00 "Język polski w sądzie - jak mówić i pisać poprawnie i zrozumiale"
dr hab. Katarzyna Kłosińska, językoznawca, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodnicząca Rady Języka Polskiego

14:00-15:00 Obiad

19:00 Kolacja

20:30 Występ artystyczny

Czwartek, 19 września 2019 r.

09:00-10:00 Podsumowanie konferencji i zakończenie obrad
Dorota Hildebrand-Mrowiec - Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Miejsce: Hotel Tatra Zakopane ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane tel. 18 2001717
Organizator: Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce
Kontakt: stowarzyszenie@sedzia-rodzinny.pl Tel. 668 628 950
DODATKOWE INFORMACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW RODZINNYCH W POLSCE
www.sssrwp.pl oraz www.sedzia-rodzinny.pl


   Pobierz plik: Program XXI Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2019-04-26
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet