START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Współpraca sądu opiekuńczego z jednostkami pomocowymi w ramach pracy pozaorzeczniczej Sędziego Rodzinnego

W dniu 7 maja 2018r. w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Zamościu odbyła się konferencja zorganizowana przez Sędziego Sądu Rejonowego w Zamościu Monikę Gardziel, we współpracy z Sędzią Sądu Rejonowego Dorotą Hildebrand-Mrowiec, sprawującą kontrolę nad przestrzeganiem praw osób z zaburzeniami psychicznymi i z kuratorem zawodowym Jarosławem Ożgą, z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Zamościu.

Konferencję zorganizowano w ramach współpracy z jednostkami pomocowymi sądu opiekuńczego. Założeniem konferencji było omówienie aspektów prawnych zagadnień będących przedmiotem konferencji, w tym w kontekście współpracy z jednostkami pomocy społecznej, pieczy zastępczej czy jednostkami medycznymi.

Doświadczenie zawodowe w pracy sędziego rodzinnego, współpracującego na co dzień z jednostkami pomocy społecznej, pieczy zastępczej, jednostkami medycznymi czy domami pomocy społecznej, uzmysłowiło mi jak ważna, oprócz orzekania, jest szeroko rozumiana praca pozaorzecznicza sędziego rodzinnego. Specyfika orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich rodzi bowiem obowiązek współpracy z wieloma jednostkami pozasądowymi. To praca pozaorzecznicza - często niedostrzegana przez orzeczników z innych wydziałów, często niedoceniana i niezauważalna w statystykach. Lecz jak ważna. Konferencja pokazała nam jak silne są to więzi i jak potrzebna, celowa i konieczna jest wzajemna współpraca. To codzienny, oparty na wzajemności, kontakt z pracownikami socjalnymi, pracownikami pieczy zastępczej, kuratorami sądowymi, jednostkami medycznymi czy jednostkami oświatowymi. Dlatego tak ważna jest współpraca wszystkich organów, oparta na dostrzeganiu roli każdej z instytucji. Stąd zrodził się pomysł przedmiotowej konferencji. To zagadnienia pojawiające się na kanwie konkretnych spraw rozstrzyganych przed sądem opiekuńczym, to realne problemy z jakimi borykamy się w codziennej pracy sędziego rodzinnego. Celowo nie nazwaliśmy tej konferencji - szkoleniem jednostek pomocowych. Założeniem konferencji była szeroko rozumiana współpraca sądu opiekuńczego z jednostkami pomocowymi w ramach pracy pozaorzeczniczej sędziego rodzinnego. W trakcie konferencji usystematyzowano przepisy prawa w zakresie danej problematyki, omówiono zagadnienia pojawiające się w praktyce stosowania prawa, wykonania orzeczeń sądu opiekuńczego i wykładni tych orzeczeń, omówiono też te zagadnienia z punktu widzenia pracy jednostek współpracujących z sądem opiekuńczym.Tematyka Konferencji to:
  1. "Rozstrzygnięcia sądu opiekuńczego dotyczącego władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi w kontekście współpracy z instytucjami pomocowymi, socjalnymi i pieczy zastępczej, w tym instytucjonalnej";
  2. "Wykonywanie orzeczeń sądu opiekuńczego przez kuratorską służbę sądową w aspekcie prawnym i we współpracy kuratora z jednostkami pomocowymi";
  3. "Umieszczenie w domu pomocy społecznej i zakładzie opiekuńczo-leczniczym w aspekcie prawnym i w kontekście współpracy z instytucjami pomocowymi i socjalnymi oraz jednostkami medycznymi;
  4. "Zezwolenie sądu opiekuńczego na zabieg medyczny w aspekcie prawnym i w kontekście współpracy sądu opiekuńczego z placówkami medycznymi";
  5. "Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego w świetle przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego".
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem zaproszonych instytucji. W związku z tym, takie konferencje będą organizowane cyklicznie. Nie jesteśmy bierni. Rozważamy też w tut. sądzie zorganizowanie konferencji poświęconej współpracy sądu opiekuńczego z jednostkami oświatowymi {szkolnymi} i klubami sportowymi, zajmującymi się na co dzień pracą z młodzieżą, również w kontekście pracy wychowawczej, pedagogicznej, trenerskiej i przestępczości wśród nieletnich oraz przejawów ich demoralizacji; nadto poświęconej pracy zespołu kuratorskiej służby sądowej.

Zachęcam sędziów rodzinnych do organizowania konferencji, szkoleń, wykładów. Dysponujemy nie tylko wiedzą, ale i doświadczeniem zawodowym, którym powinniśmy się dzielić z jednostkami współpracującymi z nami. Doszkalamy wówczas nie tylko te jednostki, ale i siebie!. To wszystko w ramach pracy pozaorzeczniczej - niepoliczalnej i nie mieszczącej się w statystykach.

SSR Monika Gardziel
członek Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2018-05-21
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet