START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


XX Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce - "Dziecko wobec rozpadu rodziny"

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce w dniach od 16 do 20 września 2018 roku organizuje XX Kongres pod hasłem "Dziecko wobec rozpadu rodziny". Kongres ma charakter szkoleniowo-naukowy.

Głównym celem Kongresu jest omówienie nowych obowiązków sądów rodzinnych i problemów orzeczniczych, wynikających ze zmian przepisów obowiązujących od stycznia 2018 roku. W szczególności należy tu zwrócić uwagę na zmiany Kodeksu Postępowania Cywilnego, Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz zmian przepisów w zakresie obrotu prawnego z zagranicą. Ponadto w charakterze prelegentów zaproszeni zostali specjaliści z zakresu psychologii i psychiatrii, którzy podzielą się swoim doświadczeniem zawodowym. W istotny sposób poszerzy to wiedzę sędziów i ułatwi podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących dziecka i jego rodziny.

Pierwszeństwo uczestnictwa w Kongresie mają członkowie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Uczestnikom wydane zostaną stosowne zaświadczenia o udziale.

Koszt udziału wynosi 690 zł od osoby dla członka Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i 770 złotych od osoby dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia sędziów proszę przesłać drogą mailową na adres zsssr@wp.pl do dnia 30 czerwca 2018 r. Po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania do udział w Kongresie opłatę należy uiścić na konto Stowarzyszenia. Wpłaty proszę kierować na konto Stowarzyszenia o numerze: 09 1020 1013 0000 0602 0128 5469 w terminie do dnia 15 lipca 2018 r. Brak wpłaty w powyższym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników. W razie pytań proszę o kontakt pod numer telefonu: 668628950.

XX Kongres
Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
"Dziecko wobec rozpadu rodziny"
Zakopane, 16-20 września 2018 r.


PROGRAM KONGRESU

Niedziela, 16 września 2018 r.
Przyjazd uczestników Kongresu do Hotelu Tatra w Zakopanem
Kolacja od godz. 18:00

Poniedziałek, 17 września 2018 r.
Moderator sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Dorota Trautman

9:00 - 10:00 Otwarcie obrad XX Kongresu
Dorota Hildebrand-Mrowiec, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród finalistom VI edycji konkursu dla sędziów "Prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców"

10:00 - 11:30 "Problemy orzecznicze oraz projekt ustawy o nieletnich"
prof. dr hab. Henryk Haak, Sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego

11:30 - 12:00 Przerwa kawowa

12:30 - 14:00 "Dziecko w konflikcie okołorozwodowym"
dr Magdalena Błażek, dr Aleksandra Lewandowska-Walter, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

14:00 - 15:00 Obiad

15:30 - 16:30 Dyskusja

19:00 Uroczysta kolacja

Wtorek, 18 września 2018 r.
Moderator sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku Ewa Ważny

9:00-9:30 "System Legalis w sprawach rodzinnych"
dr hab. Przemysław Polański, Wydawnictwo C.H.Beck

9:30-11:00 "Zadania sądu opiekuńczego wynikające z nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego"
dr hab. Beata Janiszewska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

11:00 - 11:30 Przerwa kawowa

11:30 - 13:00 Kontynuacja wystąpienia sędzi Beaty Janiszewskiej

13:00 - 14:00 "Nieprawidłowości w praktyce orzeczniczej w sprawach związanych z obrotem prawnym z zagranicą "
Ewa Litowińska-Kutera sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, wizytator do spraw obrotu prawnego z zagranicą

14:00-14.30 "Sprawy o odebranie dziecka po 27 sierpnia 2018 roku"
Robert Kowalczuk, sędzia Sądu Rejonowego w Hrubieszowie

14:30-15.30 Obiad

19:30 Kolacja wyjazdowa

Środa, 19 września 2018 r.
Moderator sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku Katarzyna Piotrowska

9:00 - 11:00 "Prosty język w życiu i w sądzie"
dr Tomasz Piekot, Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego

11:00 - 11:30 Przerwa kawowa

11:30 - 13:30 "Dziecko w sądzie. Perspektywa psychiatry wieku rozwojowego"
dr hab. n. med. Maciej Pilecki, specjalista psychiatrii, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego

13:30 - 14:30 "Standardy zapobiegania przemocy domowej a rola sędziów rodzinnych"
dr Marzena Kordaczuk-Wąs, Komenda Główna Policji

14:30 - 15:30 Obiad

15:30 - 16:30 Dyskusja

19:00 Kolacja

20:30 Występ artystyczny

Czwartek, 20 września 2018 r.

9:00 - 10:00 Podsumowanie konferencji, przyjęcie uchwały i zakończenie obrad
Dorota Hildebrand-Mrowiec, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych.

Miejsce: Hotel Tatra Zakopane ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane tel. 182001717
Organizator: Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce
Kontakt: zsssr@wp.pl tel. 668 628 950


   Pobierz plik: Program XX Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2018-06-07
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet