START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Zmiany ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Szanowni Państwo, informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 1428 z dnia 26 lipca 2017 r., opublikowana została ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Co do zasady wejdzie ona w życie w dniu 1 sierpnia 2017 r.

Jedną z ustaw nowelizowanych przywołaną ustawą jest ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w której wprowadza się m. in zmiany w zakresie definicji członka rodziny, która rzutuje na zasady przyznawania świadczenia wychowawczego, znanego powszechnie pod pojęciem 500 plus. W znowelizowanej wersji art. 5 tej ustawy, świadczenie to przysługuje m.in. w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Ustawodawca pozostawił zatem pojęcie "opieka naprzemienna" w odniesieniu do władzy rodzicielskiej wykonywanej przez rodziców, którzy zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sprawować mogą "pieczę naprzemienną", stosownie do uregulowań art. 58 lub 107, lecz jednocześnie skonkretyzował, wyłącznie na potrzeby nowelizowanej ustawy, zasady przyznawania świadczenia wychowawczego w przypadku wydania takiego orzeczenia. Zastrzegł zatem, jak wskazano, że jedynie wówczas gdy sąd orzekł o opiece (w rozumieniu pieczy) naprzemiennej w okresach zarówno powtarzających się (jak ma to miejsce na gruncie obowiązującej ustawy i również Kodeksu postępowania cywilnego) jak i porównywalnych, świadczenie to będzie należne obojgu rodzicom.

Należy wyraźnie podkreślić, że tego rodzaju regulacja, w żadnym razie nie stanowi definicji pieczy naprzemiennej, która zawiera się w treści art. 58 i 107 k.r.o. w powiązaniu z art. 5821 § 4, 59822, 7562 § 1 pkt 3 i § 2 k.p.c. Nowe określenie opieki naprzemiennej oznacza jedynie, że ustawodawca wyłącznie w takich przypadkach gdy orzeczenie o pieczy naprzemiennej będzie skonstruowane na zasadach okresów porównywalnych i powtarzających się, przyznaje obojgu rodzicom prawo do świadczenia. Każde inne orzeczenie również stanowiące o sprawowaniu tej pieczy naprzemiennie, lecz nie spełniające obu kryteriów łącznie, uprawnia do tego świadczenia jednego rodzica.


   Pobierz plik:
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2017-07-27
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet