START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Nowe obowiązki sądu opiekuńczego

Od 1 stycznia 2016 roku w § 1 pkt5) b Regulaminu urzędowania sądów powszechnych jako sprawy pilne wskazano między innymi sprawy w przedmiocie rozpoznawania wniosków o ustanowienie kuratora do reprezentowania małoletniego w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej.

Od 13 listopada 2015 roku obowiązuje również Ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 13 października 2015 roku.

W rozdziale 4 artykule 61 przewidziano obowiązek niezwłocznego ustanowienia kuratora do reprezentowania małoletniego w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej (w terminie nie później niż 3 dni od daty wpływu wniosku straży granicznej ) oraz obowiązek niezwłocznego umieszczenia małoletniego bez opieki w pieczy zastępczej w terminie nie później niż 10 dni od daty wpływu wniosku straży granicznej.

W art. 113 przewidziano natomiast obowiązek ustanowienia opieki, gdy małoletniemu cudzoziemcowi podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie towarzyszy jego przedstawiciel ustawowy.


   Pobierz plik: Przepisy ustawy

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2016-02-12
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet