START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Relacja z konferencji "Ochrona godności rodzica i dziecka w sądownictwie rodzinnym w kontekście prawno-społecznym "

W dniu 15 kwietnia 2015r. w Zamościu odbyła się Konferencja zorganizowana przez Fundację Dzieci i Ojców im. Św. Jana Bosko w Zamościu, której tematem była "Ochrona godności rodzica i dziecka w sądownictwie rodzinnym w kontekście prawno-społecznym". Zamierzeniem organizatorów było wypracowanie w tym kontekście wniosków de lege ferenda, głównie w zakresie udziału obojga rodziców w procesie wychowania dziecka.

Mimo, iż niektóre stowarzyszenia broniące praw ojców na swoich stronach internetowych przedstawiają sędziów rodzinnych w bardzo obraźliwy sposób - nasze Stowarzyszenie zdecydowało się przyjąć zaproszenie na konferencję uznając, iż jednym z zadań naszego Stowarzyszenia jest edukacja prawna społeczeństwa.

Z ramienia Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce w czasie konferencji wystąpił członek zarządu, sędzia Sądu Rejonowego w Hrubieszowie -Robert Kowalczuk. Podkreślił, iż kontakty rodziców z dziećmi są jednocześnie prawem i obowiązkiem. Pozostają one obok władzy rodzicielskiej atrybutem o zasadniczym znaczeniu dla prawidłowego rozwoju dziecka. Akcentował, że rozwiązania prawne przyjęte w obecnie obowiązującym kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, mają swoje źródło w Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w 2003r., ratyfikowanej przez Polskę i co za tym idzie, promują porozumienie rodzicielskie przed rozstrzygnięciem sądu. Przywołał przykłady z własnej praktyki orzeczniczej, gdy rodzice i pełnomocnicy stron często traktują postępowania o kontakty jak typowe postępowania cywilne, w których strona dąży do najbardziej korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia. Strony widzą rezultat postępowania w kategoriach "wygranego" lub "przegranego" procesu. Sędzia zwrócił uwagę, że podstawą rozstrzygania jest dobro dziecka i w jego najlepszym interesie jest znalezienie przez rodziców porozumienia. Zasadność mediacji jest zatem w tych sprawach bardzo pożądana. W zakresie postulatów na przyszłość, referent wskazał na pilną konieczność możliwego rozstrzygania o kontaktach, jednocześnie ze sprawą w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, co powinno obywać się w składzie jednoosobowym.

Sędzia podczas rozmów kuluarowych starał się odpowiedzieć na szereg pytań ojców, którzy zostali z niezrozumiałych dla nich powodów odsunięci od możliwości kontaktowania się z dziećmi przez ich matki. Istnieje zatem potrzeba organizowania takich spotkań mających na celu wymianę doświadczeń różnych środowisk.

red.
dodano: 2015-04-24
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet