START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Konferencja "Psychologia i psychiatria w praktyce sędziego rodzinnego"

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce organizuje Konferencję szkoleniową pod hasłem "Psychologia i psychiatria w praktyce sędziego rodzinnego", która odbędzie się 21-24 kwietnia 2024 r. w Olsztynie.

W sprawach rodzinnych i nieletnich coraz częściej pojawiają się problemy dzieci i młodzieży z różnego rodzaju zaburzeniami, dlatego poprosiliśmy o prelekcje specjalistów zajmujących się tymi zagadnieniami. Głównym celem Konferencji jest zdobycie wiedzy w zakresie zrozumienia świata dzieci z zespołem Aspergera i ADHD oraz funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi. Istotnym tematem będzie również omówienie wpływu traumy dziecięcej (opuszczenie, przemoc, konflikty) na kształtowanie się dojrzałej osobowości. Omówimy problemy orzecznicze w zakresie stosowania i wykonywania środków leczniczych wobec nieletnich. Kolejne wykłady będą zmierzały do wsparcia sędziów rodzinnych w zakresie wyeliminowania wypalenia zawodowego.

Jesteśmy przekonani, że takie tematy jak "Psychologiczne wyznaczniki zdrowia psychicznego, wypalenia zawodowego i work-life balance" oraz "Superwizja jako pomoc w pracy i życiu prywatnym sędziego rodzinnego" będą cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Koszt udziału w Konferencji wynosi 1100 zł od osoby dla członków Stowarzyszenia opłacających składki i 1340 zł złotych dla sędziów niezrzeszonych.

Zgłoszenia sędziowie proszeni są przesyłać drogą mailową na adres stowarzyszenie@sedzia-rodzinny.pl do 16 lutego 2024 r. Opłatę należy uiścić na konto Stowarzyszenia dopiero po uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu do udziału w Konferencji. Osoba zakwalifikowana będzie proszona o wypełnienie ankiety związanej z informacjami dotyczącymi kwestii organizacyjnych.

Wpłaty prosimy kierować na konto Stowarzyszenia o numerze 09 1020 1013 0000 0602 0128 5469 w terminie do dnia 29 lutego 2024 roku. Brak wpłaty w powyższym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników. Zwrot opłaty za udział w sytuacji rezygnacji z Konferencji będzie uwzględniony, jeśli zgłoszenie nastąpi do dnia 31 marca 2024 r.

PROGRAM KONFERENCJI

Niedziela, 21 kwietnia 2024 r.
Przyjazd uczestników do Hotelu Omega w Olsztynie ul. Sielska 4a
Kolacja od godz. 18:00

Poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.
Moderator SSR w Olsztynie Maja Jabłońska
08:30-09:00 Rejestracja uczestników Kongresu
09:00-09:15 Otwarcie Konferencji
SSO w Gdańsku Ewa Ważny - Prezeska Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
09:15-11:00 "Zrozumieć świat dzieci z zespołem Aspergera i ADHD - jak z nimi postępować i rozmawiać"
Dariusz Wasiński - psycholog, pedagog, asystent w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
11:00-11:30 Przerwa kawowa
11:30-14:00 "Wpływ traumy dziecięcej (opuszczenie, przemoc, konflikty) na kształtowanie się dojrzałej osobowości"
Jolanta Zboińska- psycholog, pedagog, psychoterapeuta psychoanalityczny, psychotraumatolog, biegła sądowa, Prezeska Polskiej Federacji Psychotraumatologii
14:00-15:00 Obiad
15:00-16:00 "Superwizja jako pomoc w pracy i życiu prywatnym sędziego rodzinnego"
Jagoda Latkowska- psychoterapeutka i superwizorka treningu psychologicznego
19: 30 Uroczysta kolacja

Wtorek, 23 kwietnia 2024 r.
Moderator SSR Gdańsk-Południe w Gdańsku Katarzyna Piotrowska
9:30-11.30 "Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi"
Aleksandra Harań-Połoniewicz lekarz Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, pracownik Katedry Chorób Psychicznych i Psychosomatycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00 - 14.00 "Psychologiczne wyznaczniki zdrowia psychicznego, wypalenia zawodowego i work-life balance"
dr Marcin Szulc, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel akademicki i psycholog w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej
14.00- 15.00 Obiad
15.00- 16:30 "Problemy orzecznicze w zakresie stosowania i wykonywania środków leczniczych wobec nieletnich"-dyskusja sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku Ewa Ważny - wizytator do spraw rodzinnych
18.00-19.00 Kolacja

Środa, 24 kwietnia 2024 r.
7:00 -10: 00 Wyjazd

Miejsce: Hotel Omega w Olsztynie ul. Sielska 4a,
Organizator: Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce
Kontakt: stowarzyszenie@sedzia-rodzinny.pl Tel. 668 628 950

Pobierz plik: "Psychologia i psychiatria w praktyce sędziego rodzinnego"- program konferencji

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2024-01-25
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet