START AKTUALNOI O NAS KONTAKT  DO!CZ DO NAS


Podzi臋kowania

Zarz膮d Stowarzyszenia S臋dzi贸w Rodzinnych w Polsce dzi臋kuje Panu S臋dziemu S膮du Najwy偶szego Dariuszowi Zawistowskiemu za dzia艂alno艣膰 i zaanga偶owanie podczas pe艂nienia funkcji Przewodnicz膮cego Krajowej Rady S膮downictwa, za jego postaw臋 w trudnym okresie dla wymiaru sprawiedliwo艣ci, m膮dre i wywa偶one wypowiedzi oraz za wspieranie naszego Stowarzyszenia.

Obrady plenarne Porozumienia Samorz膮d贸w Zawodowych i Stowarzysze艅 Prawniczych

W聽dniu 8 stycznia 2018聽r. w聽siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w聽Warszawie odby艂y si臋 kolejne plenarne obrady Porozumienia samorz膮d贸w zawodowych i聽stowarzysze艅 prawniczych. Obrady otworzy艂 Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Jacek Trela, a posiedzeniu plenarnemu przewodniczy艂 w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Przemys艂aw Rosati, cz艂onek NRA.

Aktywno艣膰 Stowarzyszenia na forum mi臋dzynarodowym

W dniach 27-28 pa藕dziernika 2017 roku w Hadze odby艂o si臋 spotkanie cz艂onk贸w Mi臋dzynarodowego Stowarzyszenia S臋dzi贸w Rodzinnych i Nieletnich, w kt贸rym wzi臋艂y udzia艂 s臋dzia Katarzyna Ko艣ci贸w Kowalczyk oraz dr Magdalena Arczewska - przedstawicielki Zarz膮du Stowarzyszenia S臋dzi贸w Rodzinnych w Polsce.

Warto wiedzie膰!

Szanowni Pa艅stwo, informujemy, 偶e w Dzienniku Ustaw poz. 2439 z dnia 27 grudnia 2017 r., opublikowana zosta艂a ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niekt贸rych innych ustaw. Ustawa wejdzie w 偶ycie 1 stycznia 2018 r.

Informacja o udziale przedstawicieli Stowarzyszenia S臋dzi贸w Rodzinnych w Polsce w seminarium naukowym dotycz膮cym problematyki s膮dowego zobowi膮zania do poddania si臋 leczeniu odwykowemu

W dniu 6 listopada 2017 roku w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo艣ci w Warszawie odby艂o si臋 seminarium naukowe po艣wi臋cone problematyce s膮dowego zobowi膮zania do podania si臋 leczeniu odwykowemu. Podczas seminarium zosta艂 przedstawiony raport adw. Moniki Horna - Cie艣lak oraz przedstawiono referaty mgr Leszka Kaplera

Warto wiedzie膰!

Szanowni Pa艅stwo, informujemy, 偶e w Dzienniku Ustaw poz. 2245 z dnia 5 grudnia 2017 r., opublikowana zosta艂a ustawa z dnia 12 pa藕dziernika 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks post臋powania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Ustawa wejdzie w 偶ycie z dniem 5 stycznia 2018 r.

XII Og贸lnopolskie Forum Powiatowych Centr贸w Pomocy Rodzinie i Miejskich O艣rodk贸w Pomocy Rodzinie

W dniach od 5 do 8 pa藕dziernika 2017r. w Sarbinowie odby艂o si臋 XII Og贸lnopolskie Forum Powiatowych Centr贸w Pomocy Rodzinie i Miejskich O艣rodk贸w Pomocy Rodzinie pod has艂em "Zawsze z rodzin膮". W konferencji udzia艂 wzi臋艂o blisko 150 uczestnik贸w: przedstawicieli PCPR i MOPR, Regionalnych O艣rodk贸w Pomocy Spo艂ecznej, s膮d贸w rodzinnych i organizacji pozarz膮dowych, dzia艂aj膮cych w obszarze wsparcia rodziny oraz starost贸w i cz艂onk贸w zarz膮d贸w powiatowych.

Relacja z XIX Kongresu Stowarzyszenia S臋dzi贸w Rodzinnych w Polsce

W dniu 18.09.2017r. rozpocz膮艂 si臋 w Zakopanem XIX Kongres Stowarzyszenia S臋dzi贸w Rodzinnych w Polsce pod has艂em "S膮d rodzinny a zmiany w 偶yciu spo艂ecznym". Uroczystego otwarcia dokona艂a Prezes s臋dzia Dorota Hildebrand - Mrowiec. Powita艂a przyby艂ych na Kongres s臋dzi贸w rodzinnych oraz zaproszonych go艣ci


1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 

KOMUNIKATY
OPINIE
OIADCZENIA
UCHWA
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie S阣zi體 Rodzinnych w Polsce Polityka prywatno禼i Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet