START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


  Sprostowanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych do artykułu w Gazecie Prawnej z dnia 22.10.2013

Pani Redaktor w swoim artykule zatytułowanym zresztą niefortunnie "Sędziowie nie powinni odstępować od orzekania" napisała, że zdaniem Stowarzyszenia decyzja niektórych sędziów powstrzymywania się od orzekania, zdaniem Stowarzyszenia, jest niewłaściwa. Tymczasem Zarząd Główny Stowarzyszenia w przedstawionym stanowisku, które zamieścił na swojej stronie internetowej w żadnym razie nie dokonywał oceny decyzji niektórych sędziów.

  Stanowisko Zarządu SSSRwP odnośnie Uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce odnośnie Uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013 roku sygn. akt III CZP 46/13 i pisma Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości z dnia 9 października 2013 roku Nr DSO-IV-070-242/13.

  Seminarium na temat "Rzetelność postępowania w sprawach nieletnich"

W dniu 8 października 2013 roku w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie odbyło się seminarium na temat "Rzetelność postępowania w sprawach nieletnich". Nasza koleżanka Krystyna Sergiej Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawiła referat na temat "Oceny postępowania w sprawach nieletnich z perspektywy sędziego". Na seminarium były przedstawiane przez doktora Wojciecha Jasińskiego - adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego WPAiE UWr i adwokata Artura Pietryka wstępne wyniki badań z akt z poszczególnych sądów rodzinnych w Polsce.

  Spotkanie z Pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny

Dnia 8 października 2013 roku sędzia Ewa Waszkiewicz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz dr Magdalena Arczewska, członek Zarządu Stowarzyszenia spotkały się z Anną Andrzejewską, Pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny. W spotkaniu wzięła także udział sędzia Ewa Korszeń, specjalista ds. prawa rodzinnego, członek Zespołu ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny.

  Informacja o uczestnictwie w konferencji "Alienacja czy dialog? Trzecia władza a społeczne poczucie sprawiedliwości"

W dniu 2 października 2013 roku w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie odbyła się Konferencja "Alienacja czy dialog? Trzecia władza a społeczne poczucie sprawiedliwości" połączona z prezentacją trzeciego z kolei raportu z obywatelskiego monitoringu sądów rejonowych i okręgowych realizowanego przez Fundację Court Watch Polska. W konferencji tej wziął udział sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń, który odczytał list Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego. Podczas Konferencji odbył się panel dyskusyjny.

  XV Kongres Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce

  Członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Sędziów dla Nieletnich i Rodziny

W związku z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 3/2013 oraz ustaleniami podjętymi podczas Walnego Zgromadzenia z dnia 16.09.2013r., Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, iż od 2013 roku każdy członek Stowarzyszania Sędziów Rodzinnych w Polsce może indywidualnie ubiegać się o członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Sędziów dla Nieletnich i Rodziny (IAYFJM), a tym samym pokrywać opłatę składki członkowskiej ze środków własnych.

  Informacje Zarządu Głównego

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce uprzejmie informuję, że Walny Zjazd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 16. września 2013r podjął uchwałę o zmianie statutu w następujący sposób


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  [47]  48  49  50  51  52 

KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet