START AKTUALNOI O NAS KONTAKT  DO!CZ DO NAS


Zmiana ustawy: Kodeks post臋powania cywilnego, ustawy o post臋powaniu w sprawach nieletnich oraz o kosztach s膮dowych w sprawach cywilnych

Szanowni Pa艅stwo, informujemy 偶e w dniu 18 wrze艣nia 2015r. w Dzienniku Ustaw poz. 1418, opublikowana zosta艂a ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespo艂ach s膮dowych specjalist贸w. 聽Ustawa powo艂uje do istnienia opiniodawcze zespo艂y s膮dowych specjalist贸w dzia艂aj膮ce w s膮dach okr臋gowych, w miejsce rodzinnych o艣rodk贸w diagnostyczno-konsultacyjnych.

Stowarzyszenie S臋dzi贸w Rodzinnych w Polsce wspiera budow臋 Teatru Integracyjnego

Pragniemy poinformowa膰, 偶e Stowarzyszenie S臋dzi贸w Rodzinnych w Polsce wspiera ide臋 budowy Teatru Integracyjnego, kt贸re b臋dzie miejscem rozwoju dla niepe艂nosprawnych aktor贸w, ale i dla ca艂ej lokalnej spo艂eczno艣ci Bielska Bia艂ej. Pomys艂odawc膮 tego szczytnego przedsi臋wzi臋cia jest Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki.

Deklaracja wsp贸艂pracy stowarzysze艅 prawniczych i samorz膮d贸w zawodowych

W dniu 24 wrze艣nia 2015 roku w siedzibie Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Warszawie prezes Stowarzyszenia S臋dzi贸w Rodzinnych w Polsce Dorota Hildebrand-Mrowiec podpisa艂a deklaracj臋 wsp贸艂pracy stowarzysze艅 prawniczych i samorz膮d贸w zawodowych.

  Uchwa艂a z dnia 10 wrze艣nia 2015 roku, Zakopane

Uchwa艂a XVII Kongresu Stowarzyszenia S臋dzi贸w Rodzinnych w Polsce - ZAKOPANE, dnia 10 wrze艣nia 2015 roku

Urlopowanie ma艂oletnich przebywaj膮cych w pieczy zast臋pczej

Szanowni Pa艅stwo, w zwi膮zku z pojawiaj膮cymi si臋 sugestiami, 偶e konieczne jest prawne uregulowanie urlopowania ma艂oletnich przebywaj膮cych w pieczy zast臋pczej, przedstawiamy nast臋puj膮ce stanowisko.

Wyrok Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci UE w sprawie C - 184/14

Pragniemy poinformowa膰 o pojawieniu si臋 wyroku Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci Unii Europejskiej (TFUE) wydanym w dniu 16 lipca 2015r. w sprawie C - 184/14, wymagaj膮cego uwagi s臋dzi贸w orzekaj膮cych sprawach rodzinnych i sprawach o rozw贸d. W zwi膮zku z nim przedstawiamy stanowisko o wp艂ywie jego tre艣ci na polski porz膮dek prawny.

Uchwa艂a Krajowej Rady S膮downictwa z dnia 11 wrze艣nia 2015 roku

Zach臋camy Pa艅stwa S臋dzi贸w do zapoznania si臋 z uchwa艂膮 Krajowej Rady S膮downictwa, z dnia 11 wrze艣nia 2015 roku, dotycz膮c膮 wypowiedzi os贸b pe艂ni膮cych funkcje publiczne na tematy postanowienia wydanego przez S膮d Rejonowy w Nisku, o umieszczeniu ma艂oletnich dzieci w plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej i rodzinie zast臋pczej.

Relacja z XVII Kongresu Stowarzyszenia S臋dzi贸w Rodzinnych w Polsce

Zarz膮d Stowarzyszenia S臋dzi贸w Rodzinnych w Polsce w dniach 6 - 10 wrze艣nia 2015r. zorganizowa艂 w Zakopanem XVII Kongres Stowarzyszenia S臋dzi贸w Rodzinnych w Polsce. Kongres odby艂 si臋 pod honorowym patronatem Pierwszej Prezes S膮du Najwy偶szego prof. dr hab. Ma艂gorzaty Gersdorf oraz Przewodnicz膮cego Krajowej Rady S膮downictwa prof. dr. hab. Romana Hausera, a jego has艂em przewodnim by艂o "Dziecko i rodzina w dobie otwartych granic".


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  [20]  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 

KOMUNIKATY
OPINIE
OIADCZENIA
UCHWA
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie S阣zi體 Rodzinnych w Polsce Polityka prywatno禼i Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet