START AKTUALNOI O NAS KONTAKT  DO!CZ DO NAS


Trudno艣ci w wype艂nianiu obowi膮zk贸w w ramach post臋powania wykonawczego wynikaj膮ce z odmowy wykonywania przez kurator贸w zawodowych zlecanych im wywiad贸w

Szanowni Pa艅stwo, wobec docieraj膮cych do Zarz膮du Stowarzyszenia informacjach o r贸偶nej praktyce i trudno艣ciach w wype艂nianiu przez Pa艅stwo swoich obowi膮zk贸w w ramach post臋powania wykonawczego wynikaj膮cych z odmowy wykonywania przez kurator贸w zawodowych zlecanych im wywiad贸w w post臋powaniu wykonawczym, co ma by膰 konsekwencj膮 braku w obecnie obowi膮zuj膮cym Regulaminie urz臋dowania s膮d贸w powszechnych przepis贸w 搂 259 i 260, w kt贸rych upatrywano podstaw臋 do ich zlecania, zdecydowali艣my si臋 zabra膰 w tej sprawie g艂os.

Konferencja Naukowa Praktyk贸w Prawa "Nowe wyzwania w sprawach rodzinnych, a zasada dobra dziecka..."

Stowarzyszenie S臋dzi贸w Rodzinnych w Polsce jest jednym ze wsp贸艂organizator贸w Konferencji Naukowej Praktyk贸w Prawa "Nowe wyzwania w sprawach rodzinnych, a zasada dobra dziecka. Perspektywy etyczne zawod贸w bior膮cych udzia艂 w post臋powaniu s膮dowym", kt贸ra ma odby膰 si臋 w dniach 6-7 listopada 2015 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc艂awskiego.

S膮dowe ABC - poradnik dla dziennikarzy

Maj膮c na uwadze sta艂膮 mo偶liwo艣膰 kontaktu Pa艅stwa s臋dzi贸w z mediami, przekazujemy do wiadomo艣ci materia艂 opracowany w tym zakresie na potrzeby dziennikarzy, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwo艣ci.

Spotkanie Sekcji Europejskiej Mi臋dzynarodowego Stowarzyszenia S臋dzi贸w Rodzinnych i Nieletnich

W dniach 22 i 23 pa藕dziernika 2015 roku w siedzibie Pa艂acu Sprawiedliwo艣ci w Pary偶u odby艂o si臋 spotkanie Sekcji Europejskiej Mi臋dzynarodowego Stowarzyszenia S臋dzi贸w Rodzinnych i Nieletnich. W obradach udzia艂 wzi臋艂y przedstawicielki Zarz膮du Stowarzyszenia S臋dzi贸w Rodzinnych w Polsce

Konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przest臋pstw"

W dniu 19-20 pa藕dziernika 2015 roku odb臋dzie si臋 w Pa艂acu Kultury i Nauki w Warszawie 12 Og贸lnopolska Konferencja Fundacji Dzieci Niczyje pod has艂em "Pomoc dzieciom - ofiarom przest臋pstw". W drugim dniu konferencji w debacie wyst膮pi nasza kole偶anka SSO w Gda艅sku, wiceprezes Stowarzyszenia S臋dzi贸w Rodzinnych w Polsce Ewa Wa偶ny.

Zmiana ustaw: Kodeks post臋powania cywilnego, ustawy o kosztach s膮dowych w sprawach cywilnych oraz ustawy-Prawo o ustroju s膮d贸w powszechnych

Szanowni Pa艅stwo, informujemy 偶e w dniu 13 pa藕dziernika 2015r. w Dzienniku Ustaw poz. 1595, opublikowana zosta艂a ustawa z dnia 10 wrze艣nia 2015 r. o zmianie niekt贸rych ustaw w zwi膮zku ze wspieraniem polubownych metod rozwi膮zywania spor贸w, zwana dalej ustaw膮 (tekst w za艂膮czeniu).

Pierwsze lubelskie forum mediacji r贸wie艣niczej uczni贸w gimnazj贸w miasta Lublina

Serdecznie zapraszamy na Pierwsze lubelskie forum mediacji r贸wie艣niczej organizowane przez Prezesa S膮du Okr臋gowego w Lublinie we wsp贸艂pracy z Wydzia艂em O艣wiaty i Wychowania Urz臋du Miasta Lublina b臋d膮ce podsumowaniem realizowanego w latach 2011-2015 programu Prezesa S膮du Okr臋gowego w Lublinie we wsp贸艂pracy z Lubelskim Kuratorem O艣wiaty "Mediacja r贸wie艣nicza w szkole metod膮 przeciwdzia艂ania agresji i niedostosowaniu spo艂ecznemu".

Wyniki pierwszego plebiscytu na obywatelskiego S臋dziego Roku

W dniu 28 wrze艣nia 2015 roku w Warszawie podczas konferencji zorganizowanej przez Fundacj臋 Court Watch "S膮dy w spo艂ecze艅stwie aktywnych obywateli" zosta艂y og艂oszone wyniki pierwszego plebiscytu zorganizowanego przez fundacj臋 na obywatelskiego S臋dziego Roku.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 

KOMUNIKATY
OPINIE
OIADCZENIA
UCHWA
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie S阣zi體 Rodzinnych w Polsce Polityka prywatno禼i Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet