START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Uchwała z dnia 10 czerwca 2005 roku, Zakopane

Uchwała VII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce - ZAKOPANE, dnia 10 czerwca 2005 roku

Sędziowie zgromadzeni na VII Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce w dniach 6-10 czerwca 2005 roku w Zakopanem z aprobatą odnoszą się do działań Zarządu Głównego Stowarzyszenia w realizacji uchwał z poprzednich kongresów, w szczególności w zakresie poprawy pozycji sędziego rodzinnego w systemie sądownictwa powszechnego. Uczestnicy Kongresu z zadowoleniem przyjmują wszelkie poczynania Zarządu związane z działalnością Stowarzyszenia. Mając jednak na względzie zapewnienie wysokiego poziomu orzecznictwa w sprawach rodzinnych i dalsze usprawnienie pracy zmierzającej do ochrony dziecka i rodziny postulują:


1. utworzenie odrębnego pionu sądownictwa rodzinnego na wszystkich szczeblach w systemie sądów powszechnych. W tym celu zobowiązują Zarząd Główny do wystąpienia do wszystkich organów mających wpływ na organizację sądownictwa w Polsce z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych;
2. zobowiązanie Zarządu do wystąpienia do Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskiem o poparcie starań wymienionych w punkcie 1;
3. wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o utworzenie w ramach istniejących rozwiązań prawnych wydziałów cywilno-rodzinnych dwuinstancyjnych we wszystkich sądach okręgowych, ewentualnie sekcji w przypadkach, gdzie sytuacja kadrowa nie pozwala na utworzenie wydziału;
4. zobowiązanie Zarządu Stowarzyszenia do wystąpienia do organów mających wpływ na organizację sądownictwa w Polsce o stworzenie możliwości awansowania sędziów do sądów wyższego rzędu z prawem do orzekania w sądzie niższego rzędu;
5. ujednolicenie zakresu spraw, należących do właściwości funkcjonalnej sądów rodzinnych, także poprzez przeprowadzenie odpowiednich działań legislacyjnych, udzielając Zarządowi pełnomocnictw do podjęcia czynności w tym zakresie;
6. podejmowanie permanentnych działań, zmierzających do sprawnego zakończenia prac legislacyjnych nad sporządzonym projektem ustawy Kodeks nieletnich celem dostosowania prawa nieletnich do standardów europejskich i zmieniających się realiów życia;
7. wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o sprawne i terminowe przygotowanie rozporządzenia zmieniającego stawki podstawowe wynagrodzenia zasadniczego sędziów poprzez zwiększenie wielokrotności stawki bazowej;
8. dementowanie nierzetelnych, krzywdzących dla środowiska sędziowskiego opinii mediów poprzez zobligowanie rzeczników prasowych sądów do odpowiednich działań;
9. przesłanie przez Zarząd Stowarzyszenia projektu ustawy Kodeks nieletnich wszystkim Przewodniczącym Kół Stowarzyszenia celem zapoznania sędziów z projektem a jednocześnie protestują przeciwko wstrzymywaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości inicjatyw prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych mających na celu utworzenie wydziałów cywilno-rodzinnych dwuinstancyjnych w sądach okręgowych.

Wykonanie powyższej Uchwały powierza się Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce.

Uchwała
Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce
Zakopane, dnia 10 czerwca 2005 roku

Sędziowie zgromadzeni na VII Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce w dniach 6-10 czerwca 2005 roku w Zakopanem wyrażają wdzięczność Przewodniczącej i Członkom Sejmowej Komisji Sprawiedliwości za przychylność i podjęcie działań zmierzających do stworzenia pionu sądownictwa rodzinnego na wszystkich poziomach struktury sądownictwa powszechnego w Polsce i poważne potraktowanie postulatów środowiska sędziów rodzinnych zgłaszanych na kongresach Stowarzyszenia.


dodano: 2005-06-10
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet