START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Uchwała z dnia 18 lutego 2005 roku, Warszawa

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce - Warszawa, dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia wniosków przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków

Zwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce przyjął w oparciu o § 24 Statutu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce - jednogłośnie- wnioski przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków o następującej treści:

§1

1) podjęcie przez Stowarzyszenie starań o uzyskanie statutu instytucji pożytku publicznego;
2) podejmowanie przez Zarząd Główny Stowarzyszenia dalszych inicjatyw zmierzających do pełnej realizacji uchwał podjętych przez poprzednie Zjazdy i Kongresy w zakresie tworzenia w sądach okręgowych i apelacyjnych wydziałów lub sekcji rodzinnych;
3) poparcie inicjatywy Ministra Sprawiedliwości dotyczącej utworzenia Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury;
4) wprowadzenie zmian do harmonogramów aplikacji sądowej przez wydłużenie czasu praktyki w sądach rodzinnych i nieletnich;
5) usprawnienie ściągania składek członkowskich;
6) rozszerzenie kontaktów zagranicznych Stowarzyszenia;
7) kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem "lustitia", Krajowym Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych, Rodzinnymi Ośrodkami Diagnostyczno-Konsultacyjnymi i Fundacją Veillard- Cybulskich;
8) podjęcie przez Zarząd starań aby kierowano do Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce projekty aktów prawnych dotyczących spraw rodzinnych i nieletnich, celem ich zaopiniowania.

§2

Wykonanie powyższej Uchwały powierza się Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce.


dodano: 2005-02-18
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet