START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Uchwała z dnia 4 października 2007 roku, Zakopane

Uchwała IX Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce - ZAKOPANE, dnia 4 października 2007 roku

" Sędziowie zgromadzeni na IX Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, w dniach od 2 do 4 października 2007 r. w Zakopanem, wyrażają podziękowanie Ministerstwu Sprawiedliwości za zrealizowanie naszych postulatów zgłaszanych od 1999 r. w sprawie ustawowego uregulowania awansu poziomego dla sędziów. Liczymy także na wsparcie w sprawie realizacji postulatu wprowadzenia podyplomowych studiów dwuletnich dla sędziów rodzinnych w zakresie uwzględniającym problematykę psychologiczną i pedagogiczną.

Ponadto, uczestnicy Kongresu uchwalają - co następuje:

1) poprzeć uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie wystąpienia do Prezydenta RP o zmianę rozporządzenia o wynagrodzeniach dla sędziów sądów powszechnych;
2) wyrazić sprzeciw wobec projektów włączenia wydziałów rodzinnych i nieletnich do wydziałów cywilnych;
3) wyrazić sprzeciw wobec projektów włączenia do kodeksu cywilnego przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
4) zgłosić propozycję ustawowego uregulowania postępowania wykonawczego w zakresie spraw opiekuńczych i nieletnich w miejsce dotychczasowych przepisów "Regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych";
5) wystąpić ponownie o wprowadzenie jednolitego sądownictwa rodzinnego we wszystkich instancjach w sądach powszechnych;
6) podjąć działania wspierające powołanie specjalistycznych zakładów wychowawczo-leczniczych dla nieletnich zagrożonych różnego typu uzależnieniami i uzależnionych, oraz dla nieletnich z zaburzeniami osobowości;
7) poprzeć starania Stowarzyszenia Praw Ojców mające na celu zwiększenie udziału ojca w procesie wychowania dziecka oraz poprawę wykonalności orzeczeń regulujących kontakty rodzica z dzieckiem;
8) poprzeć starania środowiska akademickiego zmierzające do utworzenia katedr prawa rodzinnego i nieletnich;
9) podjąć starania zmierzające do przyznania Krajowej Radzie Sądownictwa prawa inicjatywy ustawodawczej;

Zobowiązać Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce do wykonania w całości postanowień powyższej uchwały.


dodano: 2007-10-04
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet