START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


XXII Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce - "Dziecko i jego problemy we współczesnym świecie"

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce organizuje XXII Kongres pod hasłem "Dziecko i jego problemy we współczesnym świecie". Kongres odbędzie się w dniach 12-16 września 2021 roku w Zakopanem i ma charakter szkoleniowo-naukowy.

Głównym celem Kongresu jest zdobycie nowej wiedzy w zakresie prawa, psychiatrii i psychologii, które są niezbędne w rozpoznawaniu spraw rodzinnych i nieletnich, a także ujednolicenie praktyki orzeczniczej w tych sprawach, również z elementem zagranicznym. Istotnym punktem szkolenia będzie omówienie licznych zmian w kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz ustawach szczególnych.

Organizację Kongresu umożliwiają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905 i 957) znowelizowane rozporządzeniem z 4 czerwca 2021 r. (Dz. U. poz.1013). Organizowanie kongresów i konferencji jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2. Do tych ograniczeń nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Aby umożliwić udział w Kongresie większej liczby sędziów, pierwszeństwo uczestnictwa w nim przysługiwać będzie zaszczepionym przeciwko COVID-19, w szczególności członkom Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Koszt udziału wynosi 780 zł od osoby dla członków Stowarzyszenia i 880 złotych dla sędziów niezrzeszonych.

Zgłoszenia sędziów proszę przesłać drogą mailową na adres stowarzyszenie@sedzia-rodzinny.pl do dnia 30 czerwca 2021 r.

Opłatę należy uiścić na konto Stowarzyszenia dopiero po uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowania do udziału w Kongresie. Wpłaty proszę kierować na konto Stowarzyszenia o numerze 09 1020 1013 0000 0602 0128 5469 w terminie do dnia 15 lipca 2021 r. Brak wpłaty w powyższym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników. Zwrot opłaty za udział w sytuacji rezygnacji z Kongresu będzie uwzględniony, jeśli zgłoszenie nastąpi do dnia 30 sierpnia 2021 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu: 668628950.

XXII Kongres
Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
"DZIECKO I JEGO PROBLEMY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE"
Zakopane, 12-16 września 2021 r.


PROGRAM KONGRESU

Niedziela, 12 września 2021 r.
Przyjazd uczestników Kongresu do Hotelu Tatra w Zakopanem
Kolacja od godz. 18:00

Poniedziałek, 13 września 2021 r.
Moderator Sędzia Sądu Rejonowego w Jaworze Katarzyna Kościów - Kowalczyk

07:30-9.00 Śniadanie
09:30-10:00 Otwarcie obrad XXII Kongresu
Dorota Hildebrand-Mrowiec - Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

10:00-11:00 "Zmiany w Rozporządzeniu Bruksela II bis oraz uregulowania w tym obszarze z Wielką Brytanią"
Leszek Kuziak- Sędzia Sądu Rejonowego w Kłodzku, delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości

11:00-11:30 Przerwa kawowa

11:30-12:30 Kontynuacja wykładu, dyskusja

12:30-13:30 "Psychologiczny obraz dziecka krzywdzonego" Jolanta Zmarzlik, wieloletnia biegła, opiniująca w sprawach rodzinnych i karnych, zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży, dorosłych, prowadzi szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego

13:30-14:30 Obiad

14:30-15:30 Kontynuacja wykładu

15:30-16:30 "Problemy orzecznicze w sprawach rodzinnych i nieletnich. Omówienie aktualnych zmian w przepisach"
Ewa Ważny Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
Dorota Trautman Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
Dyskusja

19:00 Uroczysta kolacja

Wtorek, 14 września 2021 r.
Moderator Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu w stanie spoczynku Ewa Litowińska

7:30-9:00 Śniadanie

9:00-9:30 Wykorzystanie Systemu Legalis w sprawach rodzinnych
dr hab.prof. Przemysław Polański - Wydawnictwo C.H.Beck

9:30-11.30 ,,Zaburzenia nastroju, samouszkodzenia i próby samobójcze u dzieci i młodzieży"
prof. dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz - Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych Zakład Psychologii i Psychopatologii

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:30 "116111- telefon zaufania dla dzieci i młodzieży jako forma pomocy psychologicznej " Paulina Dąbrowska - pedagożka, socjoterapeutka, konsultantka Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

13:30-14:30 Obiad

14:30-16:00 "Współpraca lekarza psychiatry z sędzią rodzinnym w zakresie leczenia psychiatrycznego nastolatka. Poradnik dla dzieci i  młodzieży doświadczających kryzysu psychicznego " Z psychiatrią na ty " dr Katarzyna Runowska - lekarz z Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

18:00 - 19:00 Kolacja

19:00 Spotkanie z Mariną Hulią autorką książki "Dzieci z Dworca Brześć''

19:30 Projekcja filmu "Wszyscy wszystko zjedli"

Środa, 15 września 2021 r.
Moderator Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku Katarzyna Piotrowska

7:30-9:00 Śniadanie

9:30 -11:30 "OkołoRozwodowo: jak zapobiec? W czym terapia pomaga, a w czym nie? Czemu ludzie się rozwodzą? Jaki jest wpływ rozwodu na dzieci? "
dr hab. Wojciech Kulesza - Uniwersytet SWPS, Instytut Psychologii Wydział Psychologii w Warszawie

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:00 Kontynuacja wykładu, dyskusja

13:00-14:00 Obiad

14:00-16.00 Walny Zjazd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

18:00 Kolacja

19:30 Występ artystyczny

Czwartek, 16 września 2021 r.

09:00-10:00 Podsumowanie konferencji, przyjęcie uchwały i zakończenie obrad
Dorota Hildebrand-Mrowiec - Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Miejsce: Hotel Tatra Zakopane ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane tel. 18 2001717
Organizator: Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce
Kontakt: stowarzyszenie@sedzia-rodzinny.pl Tel. 668 628 950


   Pobierz plik: Program XXII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2021-06-14
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet