START AKTUALNOI O NAS KONTAKT  DO!CZ DO NAS


Zmiany w ustawie o pomocy spo艂ecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Szanowni Pa艅stwo, informujemy, 偶e w Dzienniku Ustaw poz. 1690 z dnia 3 wrze艣nia 2019 r., opublikowana zosta艂a ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy spo艂ecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Ustawa, nowelizuj膮c oba te akty prawne, zmierza do obj臋cia kontrol膮 plac贸wki zapewniaj膮ce ca艂odobow膮 opiek臋 osobom niepe艂nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz艂ym wieku, i w zwi膮zku z tym nak艂ada nowe obowi膮zki na s膮d opieku艅czy wzorem rozwi膮za艅 dotycz膮cych wizytowania szpitali psychiatrycznych i dom贸w pomocy spo艂ecznej na podstawie art. 43 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, jednak w ograniczonym w stosunku do dotychczasowych obowi膮zk贸w zakresie.

Do ustawy o pomocy spo艂ecznej wprowadza si臋 rozwi膮zanie, zgodnie z kt贸rym, dyrektor lub kierownik domu pomocy spo艂ecznej mo偶e ograniczy膰 mo偶liwo艣膰 samodzielnego opuszczania przez mieszka艅ca b臋d膮cego osob膮 z zaburzeniami psychicznymi terenu domu pomocy spo艂ecznej, w przypadku gdy brak opieki zagra偶a 偶yciu lub powa偶nie zagra偶a zdrowiu tego mieszka艅ca. Mo偶e to jednak zrobi膰 wy艂膮cznie na podstawie za艣wiadczenia lekarza wydanego na czas nie d艂u偶szy ni偶 6 miesi臋cy, wskazuj膮cego zasadno艣膰 takiego ograniczenia. Ograniczenie jest wydawane w formie pisemnej a przepisy okre艣laj膮 zakres informacji, kt贸re pismo to ma w sobie zawiera膰. Osoba przebywaj膮ca w plac贸wce, w tym r贸wnie偶 osoba ubezw艂asnowolniona, jej przedstawiciel ustawowy, ma艂偶onek, krewny w linii prostej, rodze艅stwo oraz osoba sprawuj膮ca nad ni膮 faktyczn膮 opiek臋 mog膮 wyst膮pi膰 do s膮du opieku艅czego, w kt贸rego okr臋gu znajduje si臋 plac贸wka, z聽wnioskiem o uchylenie ograniczenia do s膮du opieku艅czego, w kt贸rego okr臋gu znajduje si臋 dom pomocy spo艂ecznej. S膮d rozpatruje taki wniosek nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 14 dni od jego z艂o偶enia. Opisany mechanizm dotyczy r贸wnie偶 plac贸wek zapewniaj膮cych opiek臋 ca艂odobow膮 osobom niepe艂nosprawnym, przewlekle chorym lub w podesz艂ym wieku cierpi膮cym na zaburzenia psychiczne.

Ustawa wejdzie w 偶ycie z dniem 4 pa藕dziernika 2019 r., jednak niekt贸re z przepis贸w z dniem 1 stycznia 2020 r.


   Pobierz plik: USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy spo艂ecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Zarz膮d Stowarzyszenia S臋dzi贸w Rodzinnych w Polsce
dodano: 2019-09-04
KOMUNIKATY
OPINIE
OIADCZENIA
UCHWA
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie S阣zi體 Rodzinnych w Polsce Polityka prywatno禼i Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet