START AKTUALNOI O NAS KONTAKT  DO!CZ DO NAS


Uchwa艂a z dnia 20 wrze艣nia 2017 roku, Zakopane

S臋dziowie rodzinni zgromadzeni na XIX Kongresie Stowarzyszenia S臋dzi贸w Rodzinnych w Polsce, kt贸ry odby艂 si臋 w dniach od 17 do 21 wrze艣nia 2017 r. w Zakopanem, podj臋li uchwa艂臋 nast臋puj膮cej tre艣ci:S臋dziowie rodzinni:
 1. ponownie apeluj膮 do przedstawicieli w艂adzy ustawodawczej i wykonawczej oraz do medi贸w o obiektywne i rzetelne przedstawianie spo艂ecze艅stwu wizerunku i dzia艂alno艣ci s膮downictwa rodzinnego oraz stanowczo sprzeciwiaj膮 si臋 nieuzasadnionej krytyce i personalnym atakom na s臋dzi贸w, a tak偶e dzia艂aniom podwa偶aj膮cym autorytet wymiaru sprawiedliwo艣ci;
 2. dostrzegaj膮 potrzeb臋 reformy s膮downictwa, maj膮c膮 na celu popraw臋 jego funkcjonowania i zapewnienia obywatelom realizacji nale偶nego im prawa do wnikliwego i sprawnego rozpoznania ich spraw, poprzez m.in. uproszczenie procedur i ograniczenie kognicji s膮d贸w, a tak偶e poprzez rzeteln膮 edukacj臋 prawn膮 spo艂ecze艅stwa, ukierunkowan膮 na informowanie oraz wyja艣nianie opinii publicznej obowi膮zuj膮cego prawa i zwi膮zanych z jego realizacj膮 procedur;
 3. w zakresie s膮downictwa rodzinnego postuluj膮 jako najpilniejsze:
  1. wprowadzenie do kodeksu post臋powania cywilnego przepis贸w dotycz膮cych post臋powania wykonawczego w sprawach rodzinnych, w tym okre艣lenie roli kuratora rodzinnego w tym post臋powaniu;
  2. niezw艂oczne wprowadzenie odr臋bnych przepis贸w proceduralnych w zakresie spraw prowadzonych na podstawie tzw. ustaw medycznych;
  3. zmian臋 przepis贸w poprzez umo偶liwienie szpitalowi udzia艂u w charakterze uczestnika post臋powania w sprawach dotycz膮cych przyj臋cia osoby do szpitala psychiatrycznego na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego;
  4. zmian臋 przepis贸w w zakresie tworzenia, funkcjonowania i doboru kadr Opiniodawczych Zespo艂贸w S膮dowych Specjalist贸w celem zapewnienia s膮dom rodzinnym sprawnego i merytorycznego diagnozowania na potrzeby tocz膮cych si臋 post臋powa艅;
  5. zmian臋 przepis贸w w zakresie post臋powa艅 dotycz膮cych wykonywania kontakt贸w z dzieckiem, w celu poprawy ich efektywno艣ci;
  6. uproszczenie procedur alimentacyjnych;
  7. zmian臋 przepis贸w dotycz膮cych post臋powania zabezpieczaj膮cego w sprawach rodzinnych, z uwagi na szczeg贸lny charakter i specyfik臋 tych spraw, celem usprawnienia post臋powania na tym etapie i zapobiegania przewlek艂o艣ci.


Zarz膮d Stowarzyszenia S臋dzi贸w Rodzinnych w Polsce
dodano: 2017-10-06
KOMUNIKATY
OPINIE
OIADCZENIA
UCHWA
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie S阣zi體 Rodzinnych w Polsce Polityka prywatno禼i Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet