START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Family forms and parenthood

Family forms and parenthood. Theory and Practice of Article 8 ECHR in Europe (Formy rodzinne i rodzicielstwo. Teoria i praktyka w zaresie art.8 EKPCz w Europie) pod redakcją Andrei Büchler i Helen Keller, ukazała się nakładem wydawnictwa Intersentia, jako 40 tom serii Europejskie Prawo Rodzinne, publikowanej przez Komitet Organizacyjny Komisji Europejskiego Prawa Rodzinnego. Seria ta poświęcona jest zagadnieniom harmonizacji i unifikacji prawa rodzinnego i spadkowego.

Autorki publikacji odnotowały wzrastające znaczenie art.8 Europejskiej Konwencji Praw Czlowieka, stanowiącego o prawie do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego, w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i postanowiły zbadać wpływ dorobku Trybunału w tym zakresie na krajowe systemy prawne. W tym celu zaprosiły do współpracy ekspertów specjalizujących się w prawie rodzinnym z jedenastu państw członkowskich. Otrzymali oni zadanie przygotowania raportów na temat recepcji i implementacji orzeczeń Trybunału przez krajowe sądownictwo oraz ustawodawstwo (raport odnośnie Polski przygotował prof. dr hab. Tomasz Sokołowski z Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Poznańskiego).

Badania skupiły się na dwóch podstawowych zagadnieniach, będących przedmiotem licznych wypowiedzi Trybunału na kanwie art.8, to jest na kwestii rodzicielstwa (w szczególności powstawania i zasad kwestionowania istnienia tego prawnorodzinnego stosunku, adopcji, dostępu do medycyny wspomagającej prokreację, prawa dziecka do poznania swojego pochodzenia) oraz form rodzinnych (z uwzględnieniem w szczególności zakresiu ochrony zwiazków partnerskich oraz zasad znajdujących zastosowanie w regulacji różnych form życia rodzinnego). Publikacja Family Forms and Parenthood jest finalnym rezultatem projektu.

Poza raportami krajowych ekspertów, pozycja zawiera szeroką prezentację orzecznictwa Trybunału, rozważania odnośnie miejsca art.8 EKPCz w systemie ochrony konwencyjnej (z wyjaśnieniem pojęć krajowego marginesu swoboby, europejskiego konsensusu oraz korelacji ochrony z przeciwdziałaniem dyskryminacji). Co więcej, autorki podejmują próbę przedstawienia, jak standardy ochrony konwencyjnej ewoluowały wraz ze zmianani tradycyjnego modelu rodzicielstwa i rodziny.

Książka jest adresowana zarówno do praktyków, jak i do przedstawicieli nauki.

Katarzyna Adamczyk /SSR w Raciborzu/
dodano: 2016-10-09
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet